Day: May 25, 2023

ชาวลีลาศรุ่นใหญ่ ร่วมแข่งกันสนุกสนาน ‘อนุควงคู่อุดมลักษณ์’ เบิ้ลทองลีลาศ “พิษณุโลกเกมส์”

   การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์”  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก มีผลการแข่งขันดังนี้    ลีลาศ ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเภทสแตนดาร์ด จังหวะวอลซ์ อายุ 60-64 ปี ทอง อนุ  เลิศวิราม กับ อุดมลักษณ์ ไพรัตนวงศ์ จ.เชียงใหม่, เงิน ณัชพล  เลิศศรีนวล กับ สุชนา  เฉลิมเติม จ.ภูเก็ต, ทองแดง สุรชัย  เตชานุรักษ์ กับ อัคนา ซีตันติเวช จ.ตาก, อายุ  65 ปีขึ้นไป ทอง บุรินทร์  เจนขจรเกียรติ กับ พัชรีบูรณ์  ชนวนทอง จ.สงขลา, เงิน สัญญา  ทองทิพย์ กับ พูนสิริ  ล้อชัยเวช จ.กาญจนบุรี, …

ชาวลีลาศรุ่นใหญ่ ร่วมแข่งกันสนุกสนาน ‘อนุควงคู่อุดมลักษณ์’ เบิ้ลทองลีลาศ “พิษณุโลกเกมส์” Read More »

กกท.คุยกับกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว สรุปกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 38 ไม่มีเลื่อนและยืนยันการจัดช่วงเวลาเดิม

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดเผยว่า จากที่มีกระแสว่าจะมีการขอเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ซึ่งกาญจนบุรีจะเป็นเจ้าภาพ ออกไปจากกำหนดเดิม เนื่องจากทางคณะกรรมการจัดนั้นติดขัดบางอย่าง ซึ่งมีข่าวออกมาหลังจากที่กาญจนบุรีมีการประชุม ในระหว่างที่มีการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 32 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา นั้น ล่าสุด ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2566 นั้นทางฝ่ายจัดจากจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี และ น.ส.จาฎุพัจน์ เกิดช่วง ผอ.กกท. จังหวัดกาญจนบุรี  ได้เข้าพบกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตนเองและส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 2 เป็นต้น เพื่อหารือถึงอุปสรรค …

กกท.คุยกับกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว สรุปกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 38 ไม่มีเลื่อนและยืนยันการจัดช่วงเวลาเดิม Read More »

ซินโครตรอน ร่วมโครงการ “ธัชวิทย์” พัฒนาหลักสูตรสร้างบัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ “ธัชวิทย์” พัฒนาหลักสูตรสร้างบัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง ด้วยความร่วมมือของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เน้นให้นักศึกษาทำงานที่สถาบันวิจัย หรือ ภาคเอกชน อย่างน้อย 70% เป้าหมายสู่การเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) แถลงนโยบาย “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) เพื่อพัฒนากำลังคน และวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในพิธีเปิดตัว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง สถาบันวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และ ภาคเอกชน …

ซินโครตรอน ร่วมโครงการ “ธัชวิทย์” พัฒนาหลักสูตรสร้างบัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Read More »

ว.นานาชาติ มธบ. ชูจุดแข็ง หลักสูตรจีนธุรกิจ “บุคลากร-จีนคอมมูนิตี้-ทุนเรียนจีนฟรี-พันธมิตรธุรกิจ” ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถเรียนได้ เรียนจบบริษัทเครือข่ายพร้อมรับทำงานทันที

อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า  ในโลกของการทำงานเรื่องของภาษานั้น นับเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการนำพาให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ ปัจจุบันการใช้ภาษาจีนมีอัตราการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดขยายไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้ภาคธุรกิจต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านภาษาจีนมากขึ้นด้วย ดังนั้น การมีทักษะด้านภาษาจีน จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน และการได้เปรียบในการทำธุรกิจด้วย หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาจีน พร้อมกับบูรณาการความรู้เฉพาะทางในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะสามารถนำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนเพื่อการค้าออนไลน์ ภาษาจีนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้น บัณฑิตที่จบออกไป จึงสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ อาจารย์จุฑามาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ DPU เปิดมานานกว่า 36 ปี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนในสาขานี้ นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ จะได้เรียนกับอาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนโดยตรง ซึ่งอาจารย์จะมีความเข้าใจในโครงสร้างวัฒนธรรม บริบทต่าง ๆ ตลอดจนการเติบโตของประเทศจีน ที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาชาวจีนกว่า 3,000 คน ซึ่งนับเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ นักศึกษาจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง …

ว.นานาชาติ มธบ. ชูจุดแข็ง หลักสูตรจีนธุรกิจ “บุคลากร-จีนคอมมูนิตี้-ทุนเรียนจีนฟรี-พันธมิตรธุรกิจ” ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถเรียนได้ เรียนจบบริษัทเครือข่ายพร้อมรับทำงานทันที Read More »

สจล. สร้างนวัตกรรม “อีวีทัล (eVTOL)” อากาศยานไร้คนขับพลังไฟฟ้า ฝีมือคนไทย บินสำรวจป่าไม้ 13 ล้านไร่ เตรียมเฟส 2 สำรวจชายฝั่งทะเลไทย ต่อยอดเฟส 3 รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมือง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรม ‘อีวีทัล (eVTOL)’ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้พลังงานไฟฟ้า 3 ขนาด (ขนาด 2.2 , 2.5 และ 3.3 เมตร ) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุบัติภัยไฟป่า-น้ำท่วม และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย เฟสที่ 1 บินนำร่องสำรวจทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้ของไทยให้อัพเดท 11 อุทยานแห่งชาติ 13 ล้านไร่ เผย สมรรถนะสูง บินได้นาน 3 ชม. น้ำหนักเบา และเงียบ ส่งมอบ 14 ลำ แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายต่อวันถูกหลักพัน เมื่อเทียบกับใช้เฮลิคอปเตอร์หลักแสน เผยแผนงานเฟสที่ 2 เตรียมสำรวจชายฝั่งทะเลไทย และเฟสที่ 3 โครงการรักษาความปลอดภัยในเมือง รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) …

สจล. สร้างนวัตกรรม “อีวีทัล (eVTOL)” อากาศยานไร้คนขับพลังไฟฟ้า ฝีมือคนไทย บินสำรวจป่าไม้ 13 ล้านไร่ เตรียมเฟส 2 สำรวจชายฝั่งทะเลไทย ต่อยอดเฟส 3 รักษาความปลอดภัยพื้นที่เมือง Read More »

สถาบันกันตนา ให้ทุน ป.ตรี ด้านการผลิตสื่อบันเทิง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิ.ย. 66

สถาบันกันตนา มีความประสงค์ในการช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตสื่อบันเทิง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงได้จัดให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ให้กับนักศึกษาของสถาบันกันตนา ประเภททุน ทุนคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ จำนวน 1 ทุน เป็นทุนสนับสนุนเฉพาะค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตร ระยะเวลาการรับทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา (รวมทั้งหมด 8 ภาคการศึกษาปกติ กับ 1 ภาคฤดูร้อน) คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา – เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566 – เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร – เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อทำงานในวิชาชีพด้านการผลิตสื่อบันเทิง โดยมีผลงานสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อบันเทิงที่ผลิตด้วยตนเอง หรือ ร่วมผลิตกับผู้อื่น ที่มีความโดดเด่น – เป็นผู้มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร โดยสามารถรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในทุกภาคการศึกษา – เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ …

สถาบันกันตนา ให้ทุน ป.ตรี ด้านการผลิตสื่อบันเทิง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิ.ย. 66 Read More »

ทุนอินโดนีเซีย ระดับ ป.ตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 66

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ประเภททุนการศึกษา ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (100% , 75% , 50%) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร – มีสัญชาติไทย – กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต – มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ ไม่เกิน 25 ปี – มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัคร และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย …

ทุนอินโดนีเซีย ระดับ ป.ตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 66 Read More »

‘สมสง่า’ จากหนองบัวลำภู ทิ้งห่างคว้าทอง วิ่ง 200 ม. รุ่น 65-69 ปี หญิง“พิษณุโลกเกมส์” กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

   การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์”  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก มีผลการแข่งขันดังนี้    กรีฑา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก วิ่ง 200 ม. อายุ 65 – 69 ปี หญิง ทอง สมสง่า บุญนอก จ.หนองบัวลำภู เวลา 34.78 วิ., เงิน วศินี คำนึง จ.สุรินทร์ เวลา 37.54 วิ., ทองแดง ศิริขวัญ ลำธานทอง จ.ชลบุรี เวลา 39.27 วิ., อายุ 65 – 69 ปี ชาย ทอง วิชิต บัวทอง จ.นครราชสีมา  เวลา 26.84 …

‘สมสง่า’ จากหนองบัวลำภู ทิ้งห่างคว้าทอง วิ่ง 200 ม. รุ่น 65-69 ปี หญิง“พิษณุโลกเกมส์” กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 Read More »

“พิษณุโลกเกมส์”เปิดชิงชัยกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยแล้ว นักวิ่งรุ่นเก๋าเจ้าถิ่น ‘ปู่จรัญ’ คว้าทอง 100 ม. ให้เจ้าภาพประเดิมงาน

   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด    สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดฯ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เริ่มด้วยขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 77 จังหวัดเข้าสู่สนาม ต่อด้วยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักกีฬา หลังจากนั้น ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ก่อนที่นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประธานในพิธีเปิดฯจะกล่าว และร่วมทำพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยการจุดปืนใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งของจังหวัดพิษณุโลกและกรมพลศึกษา    สำหรับกล่าวปฏิญาณตนในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ มี นายสวาง  แพงไทย นักกรีฑาผู้สูงอายุของจังหวัดพิษณุโลก และ นายสมพงษ์ เกตุนิล ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล (REFEREE COACH) ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนผู้ตัดสิน …

“พิษณุโลกเกมส์”เปิดชิงชัยกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยแล้ว นักวิ่งรุ่นเก๋าเจ้าถิ่น ‘ปู่จรัญ’ คว้าทอง 100 ม. ให้เจ้าภาพประเดิมงาน Read More »

error: Content is protected !!