Piyanuch Meemuang

พนักงานราชการ เตรียมเฮ! มีสิทธิลาช่วยภริยาหลังคลอดติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ โดยได้รับค่าตอบแทน

พนักงานราชการ เตรียมเฮ ! คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ให้พนักงานราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ให้พนักงานราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยได้รับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัคร ‘อาจารย์’ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. .66

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566 ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประเภทวิชาการ – ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ หรือ อนุสาขาจุลศัลยกรรมทางมือและรยางค์ส่วนบน – ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ จะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีผลรับรองดังกล่าวไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ TOEFFL (iBT) 72 คะแนนขึ้นไป IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป TOEIC 785 คะแนนขึ้นไป CU-TEP 70 คะแนนขึ้นไป TEC-W B2 ขึ้นไป …

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัคร ‘อาจารย์’ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. .66 Read More »

สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ มจธ. เปิดรับสมัคร ‘เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป’ หมดเขต 30 มิ.ย.นี้

สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไป หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566 บทบาทหน้าที่ 1. วางแผนสร้าง platform สำหรับการเรียนการสอน และสร้าง SOPs โดยรวม 3 หน้าที่ คือ – ทำเอกสารติดต่อทางคณะ / มหาวิทยาลัย นัดหมายผู้สอน จัดสถานที่ ดำเนินงานบริการวิชาการ (ข้อเสนอโครงการ รายรับ/รายจ่าย ฯลฯ) – ติดต่อและประสานงานกับผู้เรียน (ประกาศ content , รวบรวม assignment , รวบรวม score) – Technical supports การใช้งานออนไลน์ หรือ platform 2. การประชาสัมพันธ์ Course – Poster หรือ …

สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ มจธ. เปิดรับสมัคร ‘เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป’ หมดเขต 30 มิ.ย.นี้ Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” 11 รายวิชา จำนวน 59 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 6 มิ.ย. 66

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ. 2566 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2566 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ปี พ.ศ. 2566 ตามกลุ่มวิชา 11 กลุ่มวิชา รับ 59 อัตรา คาดว่า จะมีคนมาสมัครหลายพันคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครอบคลุม รวมถึงการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ขอให้เชื่อมั่นว่า …

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครสอบ “ครูผู้ช่วย” 11 รายวิชา จำนวน 59 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 6 มิ.ย. 66 Read More »

จุฬาฯ ผงาดอีกครั้ง คว้าอันดับ 17 ของโลก และอันดับ 1 ของไทย THE Impact Rankings 2023

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความภูมิใจให้สถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับโลก ครองอันดับ 17 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก THE Impact Rankings 2023 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างผลกระทบสูงต่อสังคม โดยประเมินจากบทบาทของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านงานวิจัย การบริหารหน่วยงาน งานบริการวิชาการ และ การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) . นอกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ครองอันดับ 17 ของโลก ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาไทยอีก 3 สถาบัน ที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 38 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 74 และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ …

จุฬาฯ ผงาดอีกครั้ง คว้าอันดับ 17 ของโลก และอันดับ 1 ของไทย THE Impact Rankings 2023 Read More »

มฟล. เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย หารือแลกเปลี่ยนอาจารย์ พร้อมขับเคลื่อนหลักสูตรระยะสั้นผู้ช่วยพยาบาล

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Kinzang Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตภูฏาน กรุงเทพมหานครฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการจัดหลักสูตรระยะสั้นผู้ช่วยพยาบาล เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตภูฏาน ยังได้แสดงความยินดีต่อรักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหาร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษาแก่ชาวภูฏานมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ราชอาณาจักรภูฏานมาตลอด ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อช่วยภูฏานพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชท้องถิ่น พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภูฏาน โดยเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้กลับไปให้ความช่วยเหลือประเทศและประชาชนชาวภูฏานในอนาคต เป็นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้อย่างแท้จริง

ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ สังกัด ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน – เจ้าหน้าที่บุคคลฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิ.ย. 66

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเฉพาะทาง ทางด้านการวิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารที่ครบวงจร โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัด ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งงานที่รับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่บุคคลและบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 19,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม) และสวัสดิการอื่น ๆ ตามเงื่อนไข ที่ศูนย์ฯ กำหนด เช่น โบนัส ประกันสังคม เบี้ยขยัน (1,500 บาท / เดือน) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าน้ำมัน เป็นต้น วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้ 1. สมัครทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครทางเว็บไซต์ …

ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ สังกัด ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน – เจ้าหน้าที่บุคคลฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิ.ย. 66 Read More »

ม.มหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์” 4 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 30 มิ.ย. 66

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารในการกีฬา จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งที่จะบรรจุ นักวิทยาศาสตร์ (วิเคราะห์) ปฎิบัติงาน สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา อัตราเงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 23,440 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – คุณวุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี , ชีวเคมี , เภสัชวิทยา , วิทยาศาสตร์การแพทย์ , พิษวิทยา , นิติวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง – คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น IELTS (Academic Module) คะแนน ไม่ต่ำกว่า 3 TOEFL IBT คะแนน ไม่ต่ำกว่า 29 TOEFL ITP คะแนน ไม่ต่ำกว่า 390 TOEFL …

ม.มหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์” 4 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 30 มิ.ย. 66 Read More »

ม.ทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ 10 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ยื่นใบสมัครได้ถึง 16 มิ.ย. 66

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร  – ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ โท จำนวน 9 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) – ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ โท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) อัตราเงินเดือนพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ – คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท – คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26, 250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร – ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด – สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในทุกระดับปริญญา …

ม.ทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ 10 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ยื่นใบสมัครได้ถึง 16 มิ.ย. 66 Read More »

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ‘นักวิชาการคอมพิวเตอร์’ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค. 66

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2566 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ 2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมระบบในรูปแบบ Web Application ด้วยภาษาต่าง ๆ อาทิ HTML , C# , asp.net , JAVA ,Bootstrap , node.js , PostgreSQL 3. มีความรู้ความสามารถพัฒนารายงานด้วย Report Viewer 4. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อาทิ SQL Sever 2008 , …

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ‘นักวิชาการคอมพิวเตอร์’ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค. 66 Read More »

error: Content is protected !!