รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยม สสวท. และร่วมหารือเร่งเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทย์ คณิต ชื่นชมผลงานสื่อ คอนเทนต์ แพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ผ่านมา ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาไทย

Read More »

สถานีกีฬา

คลิปวิดีโอ

สถานีการศึกษา

รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยม สสวท. และร่วมหารือเร่งเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทย์ คณิต ชื่นชมผลงานสื่อ คอนเทนต์ แพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ผ่านมา ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาไทย

Read More »

สถานีความคิด

บันทึกอดีตไทย

error: Content is protected !!