ทุนอินโดนีเซีย ระดับ ป.ตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ประเภททุนการศึกษา

ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (100% , 75% , 50%)

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีสัญชาติไทย
– กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
– มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ ไม่เกิน 25 ปี
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัคร และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย
– ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
– ต้องไม่อยู่ในการรับทุน หรือ สมัครทุนอื่นใด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC หรือ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

อ้างอิงจาก bit.ly/3MX3X7x

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!