สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” 96 อัตรา

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 96 อัตรา ใน 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 17 ตำแหน่ง
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 23 ตำแหน่ง
3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ตำแหน่ง
4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ตำแหน่ง
6. กลุ่มวิชาดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
7. กลุ่มวิชาประถมศึกษา/การประถมศึกษา จำนวน 6 ตำแหน่ง
8. กลุ่มวิชาปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 22 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กำชับห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ กระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือ กระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด หากพบเห็นผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว หรือ ผู้ที่แอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้เข้ารับการบรรจุในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ดังกล่าวได้ สามารถแจ้งได้ที่
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทร. 055-394-083
2. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทร. 092-945-4939
3. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทร. 083-146-9519

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phitsanulok2.go.th/webplk2/ สอบถามข้อมูล โทร. 055-394-094

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!