Day: May 26, 2023

ธปท. จัดประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) หัวข้อ “รู้เท่าทันภัยการเงิน” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ปิดรับสมัคร 8 มิ.ย. นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยการเงิน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ มีภูมิคุ้มกัน และสามารถระมัดระวังตนจากการถูกหลอกได้ รวมถึงทราบแนวทางการปฏิบัติตน เมื่อถูกหลอก หรือ เผชิญกับภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ โจทย์การแข่งขัน สื่อสารอย่างไร ให้ประชาชนตระหนักถึงรูปแบบ และกลโกงภัยการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกประชาชน รวมถึงวิธีระมัดระวังและป้องกันการถูกหลอกลวงจากเหล่ามิจฉาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางการเงิน และ Digital Literacy เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีความระมัดระวัง รู้วิธีการป้องกัน มีความรอบคอบ มีสติ และไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพ คุณสมบัติของผู้สมัคร – นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – แข่งขันประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยเป็นพนักงาน ธปท. …

ธปท. จัดประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) หัวข้อ “รู้เท่าทันภัยการเงิน” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ปิดรับสมัคร 8 มิ.ย. นี้ Read More »

ม.ขอนแก่น ผนึก ฟอร์ทิเนท อัปเกรดหลักสูตร ปั้นบุคลากรคุณภาพ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คุณภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ทิเนท โดยมี รองศาสตราจารย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับ ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยวิภาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแนวโน้มกระแสคลื่นด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มาเป็นกรอบแนวคิด และจัดทำยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายนโยบายสำคัญให้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์กระแสโลกด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการเรียนการสอน ให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย จึงเกิดความร่วมมือกับผู้ประกอบการในครั้งนี้ …

ม.ขอนแก่น ผนึก ฟอร์ทิเนท อัปเกรดหลักสูตร ปั้นบุคลากรคุณภาพ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Read More »

สัตวแพทย์ จุฬาฯ โชว์ศักยภาพ คว้าอันดับ 1 ของไทย TOP 20 ของอาเซียน และอันดับ 73 ของโลก จากการจัดอันดับ ม.โลก โดย Scimago Institutions Rankings (SIR) 2023

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย อันดับ 16 ของอาเซียน และอันดับ 73 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย Scimago Institutions Rankings (SIR) 2023 ซึ่งให้ความสำคัญกับการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม  รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของคณะ ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับ 16 ของอาเซียน และอยู่ในอันดับ 73 ของโลก ซึ่งขยับขึ้นมาจาก อันดับที่  83 ของโลก จากการจัดอันดับเมื่อปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งในด้านการวิจัยของคณะ และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับนานาชาติ สำหรับตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย SIR 2023 ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ดังนี้ 1. ด้านการวิจัย (Research) คิดเป็นสัดส่วน 50 …

สัตวแพทย์ จุฬาฯ โชว์ศักยภาพ คว้าอันดับ 1 ของไทย TOP 20 ของอาเซียน และอันดับ 73 ของโลก จากการจัดอันดับ ม.โลก โดย Scimago Institutions Rankings (SIR) 2023 Read More »

สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” 96 อัตรา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 96 อัตรา ใน 8 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 17 ตำแหน่ง 2. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 23 ตำแหน่ง 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ตำแหน่ง 4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ตำแหน่ง 6. กลุ่มวิชาดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง …

สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” 96 อัตรา Read More »

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เรียนต่อป.ตรี – เอก ยื่นใบสมัครได้ถึง 10 มิ.ย. 66

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ ความสามารถพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ประเภทของทุนการศึกษา 1. ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว กสศ. จะมีการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมอีกครั้ง 2. ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือ หลักสูตรเทียบโอน 2-3 ปี โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว กสศ. จะมีการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมอีกครั้ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับทุน 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน …

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เรียนต่อป.ตรี – เอก ยื่นใบสมัครได้ถึง 10 มิ.ย. 66 Read More »

error: Content is protected !!