กรมกิจการเด็กและเยาวชน จับมือ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดประกวดในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2565

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จับมือ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ชวนร่วมกิจกรรมประกวดในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2565 โดยมีแนวคิดหลัก คือ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565

การประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต”
ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี ได้แก่ เพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
ผู้เข้าประกวด เพลง “คิดดี ทำดี” แบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่
– ระดับประถมศึกษา
1. ประเภทเดี่ยว
2. ประเภทหมู่
ผู้เข้าประกวด เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” แบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่
– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
1. ประเภทเดี่ยว
2. ประเภทหมู่
– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
1. ประเภทเดี่ยว
2. ประเภทขับร้องประสานเสียง

3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “น้ำ คือ ลมหายใจเดียวกัน”
แนวคิด “น้ำ” เปรียบเสมือนลมหายใจของทุกสรรพสิ่งบนโลก ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
“น้ำ” สร้างความเสียหาย เพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึก ทำให้น้ำต้องกลายเป็นผู้ร้าย ทำลายทุกสิ่ง

ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
– ระดับปฐมวัย
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

4. การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์” Season 2

ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
– ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://lomhaijai.org/download-2565/

สถานที่รับสมัคร และส่งผลงาน พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน (โทร. 02-055-8444 นายวิโรจน์ ทุกขนิโรธ ต่อ 316, นางสาวมือนาง ปียะพงษ์ ต่อ 318)
เลขที่ 587/1 ชอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวศิริจิต ภูสมจิตร์ และ นางสาวโสภา ปัญญากาวิน โทร. 02-651-6541

การรับสมัคร  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3TdFYlf

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!