เปิดฉากแล้ว “ภาษีการบริจาคเพื่อกีฬา” ซึ่งหนุนให้ภาคเอกชนและประชาชน บริจาคให้หน่วยงานกีฬาหรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แล้วจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ในกรอบเวลา 2 ปี (2566-2567)

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

จากที่ Station-THAI ได้นำเสนอข่าวการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2566 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดกรมสรรพากร ได้แถลงข่าวเป็นเอกสารต่อสื่อมวลชนในกรณีดังกล่าว เรื่องกรมสรรพากรสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬาผ่านระบบ e-Donation โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา การบริการด้านกีฬา และกิจกรรมกีฬาของประเทศ โดยผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬาผ่านระบบ e-Donation ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566-31 ธ.ค.2567 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อน หรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยต่ออีกว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการกีฬาของประเทศ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ…..ให้ผู้บริจาคให้แก่หน่วยงานรับบริจาคดังต่อไปนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ 1.การกีฬาแห่งประเทศไทย 2.คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 3.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 4.สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และ 5.กรมพลศึกษา

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา จะช่วยให้องค์กรกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกีฬาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกีฬาและบริการด้านกีฬาในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD intelligence Center) โทร.1161.

RANDOM

error: Content is protected !!