มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าจัดงานใหญ่มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มูลนิธิสัมมาชีพ เตรียมจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ชูแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยหลังโควิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพ เพิ่มรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพเป็นครั้งแรก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะองค์ความรู้ในชุมชนจะเป็นแรงเสริมช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคล-วิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพโดยสุจริต และดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ถือเป็นการจัดขึ้นหลังจากว่างเว้นมา 2 ปี

สำหรับรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ในปี 2565 นี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิมีมติคัดเลือกให้ “นายเจริญ รุจิราโสภณ” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปีนี้ และนับเป็นคนที่ 8 ตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 2) รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 5 รางวัล โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล คือ 1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร 2.วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ. แพร่ 3.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี 4.วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์คลองตัน PGS จ.สมุทรสาคร และ 5.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย จ.จันทบุรี

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ในปีนี้จะมีการมอบรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 3 รางวัล ถือเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิได้จัดมอบรางวัลนี้ขึ้น โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผลงานของผู้ที่พัฒนา บุกเบิก ริเริ่ม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานและความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ นำเอาทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี ไปสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน รวมทั้งผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์และสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

“มูลนิธิสัมมาชีพ ถือเป็นข้อต่อสำคัญในการทำงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นสถานการณ์หลังโควิด หากชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และลดผลกระทบยามเกิดวิกฤติได้”

ทั้งนี้ งานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. จะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น จากบทเรียน 16 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และการแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่วนช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.30 น. จะเป็นพิธีมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8

RANDOM

error: Content is protected !!