Day: September 5, 2022

เริ่มแล้วโครงการ “มวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” รุ่นแรก เสริมทักษะมาตรฐาน ปั้นนักมวยรุ่นใหม่

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” พร้อมด้วย พลเอก สกุณชัย ศิริเรือง รองประธานอนุกรรมการ, พลเอก ไชยเดช บุญรอด อนุกรรมการ, พลเอก สถิต แจ่มจำรัส อนุกรรมการ, นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา, นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายจรัสเดช อุลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทยและคณะ และผู้เข้ารับการอบรมจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมโครงการนำร่องรุ่นที่ 1 โดยจัดระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น …

เริ่มแล้วโครงการ “มวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” รุ่นแรก เสริมทักษะมาตรฐาน ปั้นนักมวยรุ่นใหม่ Read More »

มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าจัดงานใหญ่มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”

มูลนิธิสัมมาชีพ เตรียมจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ชูแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยหลังโควิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพ เพิ่มรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพเป็นครั้งแรก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะองค์ความรู้ในชุมชนจะเป็นแรงเสริมช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคล-วิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพโดยสุจริต และดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ถือเป็นการจัดขึ้นหลังจากว่างเว้นมา 2 ปี สำหรับรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ในปี 2565 นี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิมีมติคัดเลือกให้ “นายเจริญ รุจิราโสภณ” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส. …

มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าจัดงานใหญ่มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” Read More »

นักวิจัย ม.อ. โชว์กึ๋นแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายใน 24 ชม. เพิ่มผลผลิตและรายได้เกษตรกร

นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โชว์ความสำเร็จ โครงการ “แปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายใน 24 ชั่วโมง” ผนึกความร่วมมือ Bioaxel ในการคัดแยกจุลินทรีย์ Super BACT ในการย่อยผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ได้ค่าจุลินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานทุกตัวรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร วางเป้าหมายลดวัชพืชจากผักตบชวากว่า 302,854.27 ตันต่อเดือน เตรียมขยายผลขับเคลื่อนภาคการเกษตรประเทศไทยให้เติบโตยั่งยืน รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จับมือร่วมกับ บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด ดำเนินโครงการ “แปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายใน 24 ชั่วโมง” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่แพร่พันธุ์จำนวนมาก และกลายเป็นวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ มาสู่การแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ …

นักวิจัย ม.อ. โชว์กึ๋นแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายใน 24 ชม. เพิ่มผลผลิตและรายได้เกษตรกร Read More »

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคเเอล จัดแข่งขัน “AI Innovator Award 2022 Pitch Competitions” เฟ้นหาไอเดียพัฒนานวัตกรรม AI แห่งอนาคต

หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ (AiCE) แห่งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ขอเชิญชวนน้อง ๆ มัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ AI Innovator Award 2022 Pitch Competitions เพื่อเฟ้นหาเเนวคิดเเละนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ยุคใหม่ โดยผู้สมัครเข้าเเข่งขันจะต้องนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมด้าน AI และเทคโนโลยีจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร โดยการเเข่งขันจะจัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ ได้เเก่ รอบที่ 1 : The Video Pitch ผู้เข้าเเข่งขันจะต้องส่งวิดิโอที่นำเสนอเเนวคิดสร้างสรรค์ AI เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ โดยเลือก 1 หัวข้อ จากหัวข้อหลักดังต่อไปนี้ -Business, Retail, E-Commerce & Finance -Gaming, Entertainment and Creative Economy …

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคเเอล จัดแข่งขัน “AI Innovator Award 2022 Pitch Competitions” เฟ้นหาไอเดียพัฒนานวัตกรรม AI แห่งอนาคต Read More »

error: Content is protected !!