ม.รังสิต ให้ทุนการแพทย์แผนตะวันออก 15 ทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ส่วนลด 50% จำนวน 5 ทุน เกณฑ์การรับสมัคร
– จบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75
– จบมัธยมด้านอื่น GPA >3.00

ส่วนลด 25% จำนวน 10 ทุน เกณฑ์การรับสมัคร
– จบด้านวิทย์-คณิต GPA > 2.50
– จบด้านอื่น GPA > 2.75

หลักสูตร วท.บ.(การแพทย์แผนตะวันออก) หลักสูตร 4 ปี
จบ 2 ปี ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย
จบ 3 ปี ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย

ขึ้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนได้ 3 ด้าน
1 เภสัชกรรมตะวันออก
2 กัญชาศาสตร์
3 สุขภาพและความงาม

เปิดเรียนภาค 1/2565 เดือนสิงหาคม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ อ.วาลุกา 085-549-6255, คณบดี นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 094-693-6924

RANDOM

error: Content is protected !!