สพฐ. เปิดสอบคัดเลือกทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ปี 2566-2567 ประเทศอาร์เจนตินา และสาธารณรัฐเช็ก

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนในสังกัด รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ประจำปีการศึกษา 2566-2567 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 2 ทุน ดังนี้
1. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างเดือนมีนาคม 2566 – มกราคม 2567 หรือ เดือนสิงหาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 คน
2. สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยได้เกรด 0
3. เกิดระหว่างวันเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศ ดังนี้
3.1 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เกิดระหว่างวันที่ 12 ส.ค. 2548 – 13 ต.ค. 2551
3.2 สาธารณรัฐเช็ก เกิดระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2548 – 30 ก.ค. 2551
4. มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
6. มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
8. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ดำเนินการดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้โรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจ จำนวนประเทศละไม่เกิน 2 คน ให้โรงเรียนเสนอรายชื่อนักเรียน พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ (จัดเก็บเป็นไฟล์ pdf) กรอกรายละเอียดนักเรียน (จัดเก็บเป็นไฟล์ excel) ส่งอีเมลไปที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน Relationsgroup@hotmail.com ปิดรับสมัคร วันที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น.
2. ให้นักเรียนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 08.30 – 11.30 น. โดยนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียน 10 ลำดับแรกของผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ก.ย. 65 เวลา 09.00 – 16.30 น. แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Application โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลไปที่ผู้สมัครล่วงหน้าก่อนวันสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3TnLn9L

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.02-288-5836-7

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3TnLn9L

RANDOM

มติ ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2566 เห็นชอบอนุมัติเพิ่มอัตรากำลังครูในรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตั้งใหม่ 6 แห่ง รวม 462 ตำแหน่ง พร้อมเห็นชอบ (ร่าง) การพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นความผิดร้ายแรงมาก ลงดาบไล่ออกจากราชการทันที

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!