กมธ.กีฬา วุฒิสภา เยือน กกท. ร่วมหารือยกระดับมาตรฐานวงการกีฬาไทย

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter
นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับ พลเอก ทวีป เนตรนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ กกท. โดยมี ผู้บริหาร กกท. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยการเดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ กกท. ของ คณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ, ด้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, ด้านศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จากนั้น คณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติอีกด้วย

RANDOM

error: Content is protected !!