“ณัฏฐ์” ย้ำ นายกรัฐมนตรี ต้องกำกับการจัดสรรงบประมาณด้านอุทกภัย

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต และนายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล ในฐานะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา ถือว่าเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมาก มวลน้ำไหลบ่าท่วมไร่นา หลายภูมิภาคมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย แน่นอนที่สุด รัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ธรรมาภิบาลเป็นห่วง คือ แนวทางการปฏิบัติ

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้ลงนามถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านอุทกภัยตามหลักธรรมาภิบาล สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การสำรวจจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของจังหวัดต่าง ๆ ทำงานกันอย่างหนัก เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นที่ทราบดีว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่จะไม่สามารถดำเนินงานในส่วนนี้ได้ เนื่องจากเกรงจะติดปัญหาด้านกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ดังนั้น หน่วยงานของจังหวัดและท้องถิ่นจึงต้องทำงานเพื่อสำรวจผู้ประสบภัยให้ครบถ้วนและไม่ตกหล่น

นอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านอุทกภัยแล้ว ยังหมายรวมถึง ที่อยู่อาศัย ถนน สะพาน เสาไฟฟ้า โรงเรียน ศาสนสถาน หรือ สิ่งสาธารณูปโภคด้านสาธารณะอื่น ๆ ที่ต้องสำรวจพร้อมประเมินการซ่อมแซม เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดั่งเดิม ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในหลาย ๆ ส่วนนี้ ห่วงใยว่าเนื่องจากเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทั้ง สาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้รับการซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว จึงขอเรียนว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องกำกับดูแลการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

RANDOM

error: Content is protected !!