พัฒนาองค์ความรู้กัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรสู่ตลาดโลก

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอ- พลัส ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา เอ- พลัส ซัพพลาย  และอีก 7 กลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา และกัญชง ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางการพาณิชย์ กับกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยมีกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีสินค้าของคนไทย เพื่อตอบโจทย์ตลาดโลก

สุเมธ งามเจริญ

“กัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่งถูกถอดออกจากยาเสพติด กรมแพทย์แผนไทยฯ ก็จะให้องค์รู้เรื่อง ทั้งการจดทะเบียน การใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการผลิตและจำหน่าย ซึ่งเอ พลัส ซัพพาย เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คอสเมติกแบรนด์ เอ บอนเน่  จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านสกิลแคร์ แฮร์แคร์ โดยจะร่วมวิจัยกัญชา เพื่อนำเอาสารที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาต่อยอด และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกไปสู่ตลาดโลก” ประธานเอ พลัสฯ กล่าว

ภาพแห่งความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทย

ด้านนายแพทย์ยงยศ ธรรมาวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า การผลักดันสมุนไพรกัญชาและกัญชง เป็นภารกิจที่สำคัญ และถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทย ในการสร้างและพัฒนาต้นแบบจากกัญชา กัญชงเพื่อพัฒนาสายพันธ์ที่เหมาะสม สู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ที่เกิดจากการร่วมมือนี้ เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งตลาดกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสามารถสร้างรายได้นับเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 5 แสนล้านบาท และการร่วมกันวิจัย พัฒนาองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุขและเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง

RANDOM

‘รองชุม’ พอใจพ่อเมืองปากน้ำโพและนายกฯจิตตเกษมณ์ นำทีมรายงานและนำดูงานเชื่อมั่นผ่านฉลุยทั้งกีฬาเยาวชนและอาวุโส พร้อมแนะดึงชุมชนมามีส่วนร่วมเพื่อความภาคภูมิใจของท้องถิ่น

สภาดิจิทัลฯ ชง “มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” ช่วยนักเรียนยากจนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ที่ประชุม ครม. รับลูก แทงเรื่องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!