ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร “ช่างเทคนิค” สังกัด กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครถึง 29 ก.ย.นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 3073 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท สังกัด กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
2. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้ากำลัง (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 29 กันยายน 2566)
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Power Point และ Internet เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าแรงสูง
7. เป็นผู้ไม่ใช้สารเสพติด หรือ สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ และเป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างต้องคดีร้ายแรงใด ๆ หรือ เป็นผู้ถูกลงโทษให้จำคุก

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/ เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-260-4488 ในวันและเวลาราชการ

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/hW5Z1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!