ไอบ้า องค์กรมวยสากลสมัครเล่นโลก ยอมรับฝีมือ แต่งตั้ง ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ คนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นั่งตำแหน่งประธานผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสิน แล้ว

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

จากที่ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ หรือ IBA (International Boxing Association) ได้มีการประชุมใหญ่ ครั้งล่าสุด ที่ประเทศอาร์มีเนีย ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวาระในการประชุมใหญ่สำคัญ ๆ หลายเรื่อง ทั้งการเลือกตั้งประธานสหพันธ์มวยสากลนานาชาติใหม่อีกครั้งหลังจากครั้งแรกได้มีการทักท้วง และยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ IBA เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานฝ่ายต่างๆ พร้อมไปด้วย

ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ เมื่อครั้งทำหน้าที่ผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินมวย อลป.2000 ที่ซิดนีย์

ซึ่งในการประชุมดังกล่าวในวาระที่สำคัญแรกคือการทบทวนการเลือกตั้งประธาน IBA อีกครั้งตามการทักท้วงของบางฝ่ายรวมทั้งการตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการเลือกครั้งก่อนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลด้วย แต่อย่างไรก็ดีปรากฏว่าประเทศสมาชิก 155 เสียงที่มีสิทธิโหวดลงความคิดเห็นนั้น จำนวน106  เสียงที่เป็นมติข้างมากให้ยืนยันมติเดิมที่เคยได้มีการเลือกตั้งมาแล้วที่ประเทศตุรเกีย ที่ได้เลือก Mr.Umar Kremlev ประธานคนเดิมชาวรัสเซีย ให้ดำรงตำแหน่งประธาน IBA ต่อไปอีก 4 ปี โดยไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ขณะที่ 36 เสียงสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งใหม่ ขณะที่ 6 เสียงงดออกเสียง
โดยในการประชุมคราวเดียวกันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ IBA (IBA Board of Directors) โดยมีประธาน IBA Mr. Umar Kremlev เป็นประธานในที่ประชุม และได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง ประธานฝ่ายต่างๆ ในการทำหน้าที่สูงสุดแต่ละด้าน โดยที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ ผู้ชี้ขาด และ ผู้ตัดสินมวยสากล ของ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ IBA คนใหม่  ที่ได้รับการเสนอและแต่งตั้ง เป็นคนไทย คือ “อาจารย์เค้ก” รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ ที่นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติจากองค์กรมวยสากลสมัครเล่นของโลก ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลกีฬามวยสากลสมัครเล่นของโลกเกิน 100 ปีโดยได้มีหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก IBA เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

RANDOM

error: Content is protected !!