“จระเข้” ร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัปสกิลครูช่าง เติม ‘เทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร’ ยกระดับฝีมือช่างไทยสู่สากล

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter
“จระเข้” พร้อมด้วย “เค เซอรา” ลงนามความร่วมมือกับ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ผนึกกำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาทักษะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญออกสู่ตลาด เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในสายอาชีพช่างก่อสร้าง ยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่เวทีแข่งขันระดับสากล เปิดอบรมตัวแทนครูฝึกของกรมฯ ทั่วประเทศ ครั้งแรกของหลักสูตรอบรมเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจรจากภาคเอกชน 
.
.
นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตรา “จระเข้” นวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง ครบวงจรมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า จระเข้ และ บริษัท เค เซอรา จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือแรงงานไทย ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการปูกระเบื้อง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับช่างไทยเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในสายอาชีพช่างก่อสร้าง เพื่อเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล
.
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จระเข้ และ เค เซอรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการปูกระเบื้องครบวงจร จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงาน และดำเนินการอบรมเชิงวิชาการและเวิร์กชอป ให้กับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกของหลักสูตรจากภาคเอกชนที่รับรองโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผสมผสานระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ On Site  นอกจากนั้นยังขยายความร่วมมือในการสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่าง ๆ และจะร่วมกันจัดทำการทดสอบฝีมือช่างปูกระเบื้องทั้ง ตัด เจาะ ปู ปรับระดับ ที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ม. 26 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบโดยเอกชนเป็นรายแรกในเร็ว ๆ นี้
.
ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จระเข้ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเข้ามาช่วยสนับสนุนให้แรงงานไทยได้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ผ่านมา จระเข้ ได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อสร้าง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในรูปแบบการส่งเสริมความรู้จัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ในนาม “จระเข้ อะคาเดมี่” ซึ่งความร่วมมือนี้ นับเป็นการดำเนินรอยตามแนวทางให้ความรู้-พัฒนาฝีมือ-มีงานให้ทำ  โดยนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของจระเข้มาสนับสนุนในทุกระดับ เพื่อเป้าหมายในการยกระดับฝีมือ และยกระดับรายได้ให้กับช่างฝีมือไทย ให้เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
.
.
ด้าน นางสาวปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด  กล่าวต่อว่า  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เชื่อมั่นว่าเมื่อแรงงานไทยมีศักยภาพที่สูงขึ้น จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกัน  โดยที่ผ่านมา เค เซอรา ในฐานะผู้ผลิต จำหน่าย และพัฒนา นวัตกรรม ระบบการปูกระเบื้อง ระดับมืออาชีพ ภายใต้แบรนด์ “จระเข้” ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นได้แสดงศักยภาพในเส้นทางของการแข่งขันฝีมือแรงงานในเวทีสำคัญของประเทศ และการแข่งขันระดับโลก โดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเก็บตัวเตรียมแข่งขัน ทั้งในระดับภาคไปจนถึงเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ เค เซอรา ยังสนับสนุนเงินรางวัลและมอบอุปกรณ์ในการปูกระเบื้อง RUBI เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนและแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างที่มีฝีมือได้มีแรงบันดาลใจ และเกิดความภูมิใจในอาชีพ พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการยืนยันในระดับมาตรฐานไปต่อยอดในการทำงาน  สร้างรายได้และโอกาสในอาชีพมากยิ่งขึ้น
.
ขณะที่ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล และ กระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือ และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ผ่านศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยการพัฒนาตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร ซึ่งมีระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี และ อุบลราชธานี จำนวน 20 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน เป็นการเติมองค์ความรู้ใหม่ให้กับแรงงานช่างก่อสร้างได้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต
.
.
ตลอดที่ผ่านมา ทาง บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนและแรงงานไทยให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ และส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือในครั้งนี้ได้ตอกย้ำว่า “จระเข้” ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาศักยภาพช่างก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเต็มกำลัง สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.jorakay.co.th/ และ เฟซบุ๊ก Jorakay หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-720-1112

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!