สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ มจธ. เปิดรับสมัคร ‘เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป’ หมดเขต 30 มิ.ย.นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไป หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566

บทบาทหน้าที่
1. วางแผนสร้าง platform สำหรับการเรียนการสอน และสร้าง SOPs โดยรวม 3 หน้าที่ คือ
– ทำเอกสารติดต่อทางคณะ / มหาวิทยาลัย นัดหมายผู้สอน จัดสถานที่ ดำเนินงานบริการวิชาการ (ข้อเสนอโครงการ รายรับ/รายจ่าย ฯลฯ)
– ติดต่อและประสานงานกับผู้เรียน (ประกาศ content , รวบรวม assignment , รวบรวม score)
– Technical supports การใช้งานออนไลน์ หรือ platform
2. การประชาสัมพันธ์ Course
– Poster หรือ สื่อประชาสัมพันธ์
– Media ที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook , etc. และกำหนดความถี่ในการประชาสัมพันธ์
3. งานสนับสนุนการดำเนินงานในหลักสูตร และอื่น ๆ

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. มีความสามารถในการใช้ MS Team และ platform ออนไลน์ต่าง ๆ
3. มีความสามารในการใช้ MS Office
4. จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ศึกษาศาสตร์ ในระดับ ป.โท
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียนเป็นอย่างดี
6. ถ้าได้คะแนน TOEIC score ไม่ต่ำกว่า 500 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้
8. หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ หรือ ประสานงานโครงการต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. สัญญาทำงานอย่างน้อย 1 ปี

สนใจสมัครส่งประวัติและประสบการณ์การทำงาน มาที่ อีเมล ASK.BIF.KMUTT@gmail.com หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!