กรมพลศึกษา เชิญชวนประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 95,000 บาท รับสมัครถึง 15 พ.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กรมพลศึกษา เชิญชวนประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 95,000 บาท สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พ.ค. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

คำนิยาม
“นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา” หมายถึง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย หรือ การพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย หรือ ทดสองสมรรถภาพทางกาย

คุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์
– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดของผู้สมัครเท่านั้น
– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องมีความแปลกใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการคิดค้นขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือ พัฒนาระบบการทำงานจากผลงานสิ่งประดิษฐ์เดิม โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องนำเสนอแนวคิดที่ส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่นั้นขึ้นได้
– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องใช้งานได้จริง และสามารถแสดงวิธีการใช้งานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของการผลิต
– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือ ความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือ ทรัพย์สินของผู้ใด
– ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่ลอกเลียนแบบอนุสทธิบัตร หรือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ใด

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป โดยเกิดตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป
– ไม่จำกัดเพศ
– มีสัญชาติไทย
– ผู้สมัครสามารถส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดได้ ทั้งในนามบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือ องค์กร
– ผู้สมัครสามารถสมัครในรูปแบบเดี่ยว หรือ ทีมก็ได้ หากสมัครแบบทีม ต้องมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน
– หากผู้สมัครสมัครเข้าร่วมการประกวดประเภททีมมีสิทธิเข้าร่วมประกวดได้ 1 คน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น

การรับสมัครเข้าประกวด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2566 ถึง 15 พ.ค. 2566

รางวัลสำหรับการประกวด มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และเอกสารการสมัครได้ที่
– กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 02-219-2671
http://www.dpe.go.th เมนู ข่าวองค์กร > ข่าวสารองค์กร > ข่าวด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
https://sportscience.dpe.go.th/
– http://www.facebook.com/สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา > กล่องข้อความ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3LAlAJI

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา โทร. 02-219-2671 ในวันเวลาราชการ

RANDOM

error: Content is protected !!