เปิดรับสมัครแล้ว…ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภททุนการศึกษา

– ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (100%)

ระยะเวลารับสมัคร

– ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รอบแรก)

คุณสมบัติผู้สมัคร (ปริญญาตรี)

– ต้องมีสัญชาติไทย
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์, ปวช, กศน. )
– ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA
– ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ ไม่เกิน 25 ปี
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัคร และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย
– ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
– ต้องไม่อยู่ในการรับทุน หรือ สมัครทุนอื่นใด

ทุนปริญญาตรี สมัครได้ที่ https://bit.ly/3QMvXe0

ทุนปริญญาโท และปริญญาเอก สมัครได้ที่ https://bit.ly/3QObPIz

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC หรือ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3H7oYcC

RANDOM

error: Content is protected !!