อว. ร่วมมือ รัฐบาลฝรั่งเศส ให้ทุนวิจัยพัฒนาอาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 เปิดรับสมัครถึง 29 ก.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ รัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือแนะนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปที่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

ศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3vpd1cs สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นางสาววรรณี กล่อมละเอียด โทร. 02-610-5423 อีเมล wannee.k@mhesi.go.th

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!