ชาวกีฬารอติดตามใกล้ชิดถึงความสมบูรณ์การแต่งตั้ง เป็นผู้ว่าการ กกท.สมัย 2 สรุปคือต้องลุ้นอังคารหน้า…หน้า

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

จากเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่มีการเสนอ การต่อสัญญา ดร.ก้องศักด ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะหมดสัญญา ในวันที่ 30 ก.ย.2565 นี้ ออกไปอีก 1 วาระคือ 4 ปีนั้น

และในขั้นตอนต่อจากการที่บอร์ด กกท.เห็นชอบในการต่อสัญญาแล้วนั้น คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องนำเสนอ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเรื่องเข้าสู่วาระของการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในข้อพิจารณาของบอร์ด กกท.นี้ ก็จะถือว่าเป็นการจบกระบวนการแบบสมบูรณ์ 100 %

แต่จากการติดตามของ Station THAI ในวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี 3 ครั้งหลังจากที่บอร์ด กกท.มีมติเห็นชอบในการต่อสัญญา “ผู้ว่าก้อง” แล้วนั้น จำนวน 3 ครั้งของการประชุมคณะรัฐมนตรี คือวันที่ 1 มี.ค.2565 วันที่ 8 มี.ค.2565 และ วันที่ 15 มี.ค.2565 ปรากฏว่ายังไม่มีวาระที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการแต่งตั้งหรือการต่อสัญญาตามมติบอร์ด กกท.เลย

#ต้องลุ้นอังคารหน้าหรือหน้าๆ ต่อไป

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!