นครสวรรค์ ร่วมหารือกับ กกท.เตรียมความพร้อมรอจัดกีฬาเยาวชนและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ปี 2566 ยืนยันทุกอย่างเตรียมงานดีไร้ปัญหา

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” (พ.ศ. 2566) และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” (พ.ศ. 2566) โดยมี นายประชุม  บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และนายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ และคณะ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
โดยประเด็นต่าง ๆ นั้น การประชุมร่วมกันนี้เพื่อพิจารณากำหนดชนิดกีฬาและแนวทางในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ พร้อมทั้ง รวบรวมสรุปปัญหาข้อเสนอแนะของจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ

ภาพการประชุมร่วมระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และการกีฬาแห่งประเทศไทย

ซึ่งภายหลังจากการประชุมแล้ว รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ นายประชุม บุญเทียม เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกัน ต้องยอมรับว่าความตั้งใจของผู้นำกีฬาจังหวัดทั้งทางด้านท่านผู้ว่าราชการ ทีมงานจังหวัดนครสวรรค์ และ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นั้น มีสูงมากและเท่าที่ได้รับข้อมูลโดยตรงนั้น ที่ผ่านมาทางนครสวรรค์ ได้ดำเนินการเตรียมงานต่อเนื่องมาโดยตลอด และยืนยันว่าไร้ปัญหาในการเตรียมงาน ที่เหลือคงเป็นเรื่องรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ไม่มากนัก ที่นครสวรรค์มีความพร้อมและเตรียมงานดี นอกจากทีมงานจังหวัดและสมาคมกีฬาที่เข้มแข็งแล้ว ที่สำคัญมากส่วนหนึ่งก็คือ บุคลากรกีฬาของนครสวรรค์ ที่มีประสบการณ์ที่สูงผ่านงานกีฬาระดับสำคัญมาต่อเนื่องมีจำนวนมาก จึงทำให้มั่นใจว่างานแข่งขันกีฬาทั้งสองรายการนี้ไม่น่าห่วงใยใดๆ

อนึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” นั้นจะจัดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2566

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!