Day: March 17, 2023

สสวท. ชวนน้อง ๆ ปล่อยพลังสร้างสรรค์ประกวดโปสเตอร์ “Invest in Our Planet” ในกิจกรรม Earth Day 2023 POSTER COMPETITION หมดเขต 27 มี.ค. นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย โครงการโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ชวนน้อง ๆ นักเรียน อายุระหว่าง 10 – 15 ปี ประกวดโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Invest in Our Planet” เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Earth Day 2023 POSTER COMPETITION ซึ่งจัดโดย GLOBE Asia-Pacific Regional Coordination Office (RCO) ประเทศอินเดีย รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวด จัดทำโปสเตอร์ในกระดาษสีขาว ขนาด A2 (420 มิลลิเมตร x 594 มิลลิเมตร หรือ 16.5 นิ้ว x 23.4 นิ้ว) รูปแบบการจัดทำสามารถทำได้ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เช่น ภาพวาด ภาพระบายสีด้วย ดินสอ …

สสวท. ชวนน้อง ๆ ปล่อยพลังสร้างสรรค์ประกวดโปสเตอร์ “Invest in Our Planet” ในกิจกรรม Earth Day 2023 POSTER COMPETITION หมดเขต 27 มี.ค. นี้ Read More »

ผู้ปกครองเตรียมเฮ ! “ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์” จัดโปรพิเศษ ชุดนักเรียนตัวละ 90 บาท ลดภาระผู้ปกครอง เริ่มเมษายนนี้

นายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. เปิดเผยว่า ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ท้องฟ้าจำลอง เตรียมจัดโปรโมชั่น เสื้อผ้าชุดนักเรียนราคาประหยัด ลดราคาจากปกติ ตัวละ 200 บาท เหลือ ตัวละ 90 บาท เนื้อผ้าทออย่างดี มีมาตรฐานการสวมใส่ ไม่บาง รวมทั้งชุดลูกเสือ-เนตรนารี อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ทางร้านนำมาลดราคา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ผู้ปกครองท่านใดสนใจสั่งซื้อชุดนักเรียนราคาประหยัด สามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Suksapan Mall มีบริการจัดส่งถึงบ้าน เริ่มต้นเดือนเมษายนนี้ รับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปักหมุดปั้นเยาวชน สู่การเป็น “ผู้นำยุคใหม่” ก้าวทันโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ในห้วงเวลาที่โลกเปลี่ยนรอบด้านไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทำให้สังคมรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World” วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ โดยได้การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้น และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค VUCA World ให้กลายเป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง “ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เราจึงคิดว่าการออกแบบร่วมกันทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตาม จะทำให้สามารถแสวงหารูปแบบของผู้นำที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับยุคสมัยได้ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ผู้นำต้องการ Soft Skill ทักษะของการวิเคราะห์ ทักษะการคิดแบบองค์รวม การมองภาพใหญ่ให้ออก และทักษะของการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันโลกยังขาดผู้นำที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากโลกหรือสังคมของเรา ไม่ได้เตรียมพร้อมในการจะสร้างผู้นำที่จะใช้ Soft Skill ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ สังคม และการเมือง ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อจะก้าวข้ามและละทิ้งการเป็นผู้นำที่เน้นเฉพาะการใช้ Hard Power หรือ Hard Skill …

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปักหมุดปั้นเยาวชน สู่การเป็น “ผู้นำยุคใหม่” ก้าวทันโลก Read More »

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (IES)” เรียนจบ มีงานทำ ค่าตอบแทนสูง

ภาพสะท้อนความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในโลกยุคใหม่ คือ การที่องค์กรสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตเพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจัง ผ่านการบริหารจัดการองค์กรตามกรอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย ในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ส่งผลให้หลายหน่วยงานต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนมาดำเนินการในหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันนี้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางเหล่านี้เป็นจำนวนมาก และกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างเร่งด่วน จากรายงาน Global Green Skills Report 2022 ระบุว่า สัดส่วนของบุคลากรที่เป็น Green talent หรือ คนเก่งที่มีทักษะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 จากปี 2015 นอกจากนี้ ในปี 2021 ร้อยละ 10 ของประกาศรับสมัครงานบน LinkedIn มีการระบุอย่างชัดเจนถึงความต้องการผู้สมัครที่มีทักษะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยหนึ่งทักษะ แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรตามกรอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองเห็นว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กำลังเป็นที่สนใจและโลกกำลังมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ จึงได้พัฒนา …

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (IES)” เรียนจบ มีงานทำ ค่าตอบแทนสูง Read More »

กระทรวงแรงงาน เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ “ไทยมีงานทำ” ช่วยคนไทยหางาน พร้อมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 แสน 5 หมื่นอัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง จำนวน 255,885 อัตรา รองรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ทั้ง Web Application และ Mobile Application ประชาชนสามารถหางานเข้าถึงตำแหน่งงานที่ตนสนใจได้ และสามารถสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำได้อีกด้วย สำหรับตำแหน่งงาน 5 อันดับแรก ที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า พนักงานขายโฆษณาและตัวแทนนายหน้าขาย และ ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อว่า แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เป็นเว็บไซต์สำหรับคนหางานที่รวบรวมตำแหน่งงานภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน รวมถึงตำแหน่งภาคเอกชน จากนายจ้าง สถานประกอบการที่แจ้งตำแหน่งงานว่างไว้ รวมถึงตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำที่เป็นพันธมิตร เช่น …

กระทรวงแรงงาน เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ “ไทยมีงานทำ” ช่วยคนไทยหางาน พร้อมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 แสน 5 หมื่นอัตรา Read More »

error: Content is protected !!