เริ่มแล้วโครงการ “มวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” รุ่นแรก เสริมทักษะมาตรฐาน ปั้นนักมวยรุ่นใหม่

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” พร้อมด้วย พลเอก สกุณชัย ศิริเรือง รองประธานอนุกรรมการ, พลเอก ไชยเดช บุญรอด อนุกรรมการ, พลเอก สถิต แจ่มจำรัส อนุกรรมการ, นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา, นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายจรัสเดช อุลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬามวยไทยและคณะ และผู้เข้ารับการอบรมจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมโครงการนำร่องรุ่นที่ 1 โดยจัดระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้เวลาการอบรม 60 ชั่วโมง ดำเนินการอบรม 5 วัน 4 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพลศึกษาที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ แนวทาง ทักษะการสอนวิชามวยไทยอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถนำไปขยายผลกับครูพลศึกษาในโรงเรียน และถ่ายทอดให้นักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3RAPTQy

RANDOM

error: Content is protected !!