Day: July 5, 2022

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เดินหน้า โครงการ One Hero One Company

“นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขานุการมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า คณะทำงานของมูลนิธิจะนำเสนอโครงการ One Hero One Company ต่อคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ ในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะตอบแทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และนักกีฬาทีมชาติไทย โดยจะมุ่งเน้นการเป็นสื่อกลางเชิญบริษัท องค์กรเอกชน ขนาดใหญ่ มาจับคู่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้ หรือเรียกง่ายๆว่ามาร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเอง นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะจับคู่บริษัทเอกชนกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว ยังมองต่อถึงการช่วยให้นักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งนักกีฬาปกติ และนักกีฬาคนพิการ ให้ได้มีงานทำกับบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง ที่ร่วมโครงการกับเรา เลขานุการมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวต่ออีกว่า ภาคเอกชนที่มีจิตอาสาและต้องการตอบแทนสังคม แบบ CSR ในด้านกีฬา ที่สามารถจับคู่สนับสนุนกีฬาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาของประเทศชาติได้ จากที่ติดต่อในขั้นต้น น่าจะพร้อมนำร่องโครงการนี้ประมาณ 5-6 บริษัท การดำเนินงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนสมาคมและนักกีฬาแบบโครงการที่ภาครัฐได้ทำคือ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ อยู่แล้ว แต่ทางมูลนิธิจะมุ่งเน้นที่นำภาคเอกชนมาร่วมมือร่วมงาน เคียงคู่ไปกับการดำเนินงานภาครัฐ เป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยจะเรียนเชิญ รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ,ดร.เลอภพ โสรัตน์และ ดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม ซึ่งทั้งสามท่านเป็นรองประธานมูลนิธิ …

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เดินหน้า โครงการ One Hero One Company Read More »

วัด จับมือ โรงเรียน มอบเงินทุนสร้างบ้านให้เด็กยากไร้ที่ จ.มหาสารคาม

ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับมอบเงินทุนสร้างบ้านตามโครงการ “สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส” โดยได้รับความเมตตาจาก “พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ” วัดป่าวังน้ำเย็น โดยได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ ในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ม.รังสิต เจ๋ง ซิวแชมป์การแข่งขันการเจรจาและการขายระดับประเทศ TNSC 1/2022

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต คว้ารางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการระดับประเทศ TNSC 1/2022: Thailand Negotiation and Sales Competition 1/2022 ภายใต้การสนับสนุนจาก SEASAC: South-East Asian Sales Competition และ The Erasmus+ Programme of the European Union โดยมีผลการแข่งขัน Thailand Negotiation and Sales Competition 2022 ดังนี้ – รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ Ms.Yuwa Muktan นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา International Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Ms.Areeya Srichankaew นักศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ …

ม.รังสิต เจ๋ง ซิวแชมป์การแข่งขันการเจรจาและการขายระดับประเทศ TNSC 1/2022 Read More »

ม.ศิลปากร คว้าชนะเลิศ ออกแบบสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ.ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และร่วมรณรงค์ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งผลรางวัลจากการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 35,000 บาท และเกียรติบัตร ผลงาน “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” ของ นางสาววิกาวี รัตตมณี จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร , รางวัลรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร ผลงาน “เด็กไทยมีความสุข” ของ เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธดุก จาก โรงเรียนบ้านทาป่าเปา , รางวัลรองชนะเลิศระดับมัยมศึกษา และ ปวช. เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร ผลงาน “สุข สนุก ทุกสมัย” ของ เด็กชายนัทธ์นิรันตร์ เหลาพนัสสัก จาก โรงเรียนหอวัง …

ม.ศิลปากร คว้าชนะเลิศ ออกแบบสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 Read More »

error: Content is protected !!