มข. จับมือ CIMA เปิดหลักสูตรบัญชีอินเตอร์

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter
         รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการอบรมหรือการสอบ เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพที่ออก โดยองค์กร CIMA ตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจและการบัญชีให้กับนักศึกษาในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี Mr Venkkat Ramanan, FCMA, CGMA, Regional Vice President, Asia Pacific Ms GinnyLim, ACMA, CGMA, Senior Regional Manager, South East Asia และตน ร่วมลงนามในครั้งนี้ ในการนี้มี นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ คณะผู้บริหาร ตลอดจน คณาจารย์ ในคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน
   
         รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวต่อไปว่า ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้งานด้านการบัญชีจากสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เรียนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสบการณ์ทำงาน 1 ปี และยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับ exemption accreditation จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) สำหรับการสอบ Certificate in Business Accounting อีกด้วย
         ทั้งนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จะเปิดรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุตมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 4-8 เมษายน 2565 และรอบที่ 3 แบบ Admission โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619 , 0-4320-2401 ต่อ 4800, 48009 หรือที่ ดร.ปิ่นประภา แสงจันทร์ E-mail : Pinpsa@kku.ac.th และแฟนเพจ บัญชี มข.

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!