ม.เชียงใหม่ เปิดคอร์สเรียนฟรี! รายวิชา การเล่าเรื่องด้วยภาพ (STORYBOARDING) เรียนจบ สอบผ่านเกณฑ์ รับใบประกาศนียบัตรทันที

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มช. เปิดหลักสูตรเรียนฟรี! รายวิชา การเล่าเรื่องด้วยภาพ (STORYBOARDING) เริ่มเรียน 17 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดการเรียน 17 สิงหาคม 2568

คำอธิบายหลักสูตร
ภาษาภาพของภาพยนตร์ดิจิทัล การเล่าเรื่องด้วยภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องของเฟรม การเคลื่อนที่ของกล้อง การเคลื่อนที่ของตัวละคร และ ภาพหลักของการเล่าเรื่อง
Graphic language of digital movie. Storytelling with images including a framing, camera movement, character movement and key visual of the narrative.

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์
LO1 : ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD ประกอบด้วยอะไรบ้าง
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD มีการนำเสนอข้อมูลอะไรบ้าง
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายได้ว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD มีวิธีการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองและมุมกล้องประเภทใดบ้าง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด : 5 ชั่วโมง
ชั่วโมงวิดีโอรวม 2 ชั่วโมง : 21 นาที
ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ : 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์
ภาษาไทย

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนน เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
แบบทดสอบหลังเรียน 100%

หมายเหตุ ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

เนื้อหาในหลักสูตร
บทที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
1.1 ความหมายของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
1.2 ประโยชน์ของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
1.3 ทักษะเบื้องต้น ที่จำเป็นในการทำ STORYBOARD

บทที่ 2 องค์ประกอบหลักของ การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
2.1 การเล่าเรื่องด้วยภาพ ประกอบด้วย ตัวละคร ภาษาท่าทาง สถานที่
2.2 ตัวละคร ใน การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
2.3 ภาษาท่าทาง ใน การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD
2.4 สถานที่ ใน การเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือ STORYBOARD

บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล รายละเอียดใน STORYBOARD
3.1 ความมีชีวิตชีวาและภาษาท่าทางของตัวละคร
3.2 รายละเอียด เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร
3.3 การเคลื่อนไหวของตัวละคร
3.4 ความต่อเนื่องของเวลาและลำดับเหตุการณ์

บทที่ 4 วิธีการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองและมุมกล้องใน STORYBOARD
4.1 การเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองใน STORYBOARD
4.2 การเล่าเรื่องราวผ่านมุมกล้องใน STORYBOARD
4.3 การเคลื่อนไหวของกล้องที่สัมพันธ์กับตัวละคร

สมัครเรียนได้ที่ 
https://www.lifelong.cmu.ac.th/register

อ้างอิงจาก https://shorturl.asia/MTaD7

RANDOM

โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความสำคัญของความเป็นไทย จัดการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ชิงทุนการศึกษามูลค่า 1.2 แสนบาท เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 66

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!