FIBO รับสมัคร “ผู้ประสานงานโครงการ” ยื่นใบสมัครได้ถึง 31 ก.ค. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)  มจธ.บางมด รับสมัคร “ผู้ประสานงานโครงการ” 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 6 เดือน
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , PowerPoint ในการบริหารจัดการงานด้านเอกสารและงานธุรการได้
4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงาน บริหารจัดการเอกสาร งานธุรการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ดูแลจัดการงบประมาณโครงการ และการเบิกจ่าย
3. เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวกับโครงการ และสรุปการประชุม
4. ติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการและหน่วยงานภายนอก
5. แจ้งตารางนัดหมายสำคัญ เตือนบุคลากรในโครงการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

วิธีการสมัคร
สมัครทาง อีเมล kanjana.jan@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-470-9691 หรือ kanjana.jan@kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)

RANDOM

“รองชุม” เชิญทุกสมาคมกีฬาที่เตรียมลุยซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชาและ เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่จีน พร้อม อลป.ไทย ร่วมหารือและซักซ้อม 6 ม.ค.นี้ เพื่อป้องกันปัญหา “เงินสะดุด”

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!