“บ้านปู” มอบทุนช่วยเหลือ 18 โรงเรียน ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จ.ชายแดนใต้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานรับมอบทุนช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 18 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยมี นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) พร้อมคณะ เป็นผู้มอบให้กับโรงเรียน ทั้ง 18 โรงเรียน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในนาม สพฐ. ขอขอบคุณทาง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2565 บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 18 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน มีดังนี้

1. โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

2. โรงเรียนบ้านหัวเขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

3. โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

4. โรงเรียนบ้านตะโละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

5. โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

6. โรงเรียนธัญธารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

7. โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

8. โรงเรียนบ้านบางทัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

9. โรงเรียนบ้านโผงโผง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

10. โรงเรียนวัดป่าสวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

11. โรงเรียนบ้านลากอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

12. โรงเรียนบ้านนาข่อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

13. โรงเรียนบ้านมาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

14. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

15. โรงเรียนบ้านมุนี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

16. โรงเรียนบ้านลำไพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

17. โรงเรียนบ้านลำชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

18. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

 

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!