ม.ขอนแก่น มอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “อุ๊กผ้า” ให้ชุมชนตัดเย็บบ้านดง เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG)

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ และการส่งมอบสินค้าต้นแบบ ภายใต้โครงการ “อุ๊กผ้า” Eco-Print หยิบทุนทางธรรมชาติมาสร้างเงินล้าน โดยมีแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) ในการนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสื้อและผ้าพันคอพิมพ์ลายใบไม้ ให้กับ นายกานต์ ทองแสง นายอำเภออุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งต่อให้ทางกลุ่มวิสาหกิจตัดเย็บบ้านดง ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจที่ต้องการให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ฺBCG) ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของ สำนักบริการวิชาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านการขจัดความยากจน (SDGs 1) ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง สำนักบริการวิชาการ เองเล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้นำเอานวัตกรรม Eco-Print ผ้าพิมพ์ลายด้วยใบไม้จากธรรมชาติ มาถ่ายทอดเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นการเพิ่มคุณค่าของผ้า สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางกันยา สังฆะสี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง กล่าวว่า กลุ่มของเรานั้น ประกอบไปด้วย ชาวบ้านจำนวน 40 กว่าคน มีทั้งกลุ่มทอผ้า กลุ่มเย็บผ้า และกลุ่มที่ทำผลิตภัณฑ์ขาย ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจ ของที่ระลึกรูปไดโนเสาร์ กระเป๋า หมวก ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ เสื้อหรือชุดผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ปัจจุบันทางกลุ่มสนใจที่จะนำเอานวัตกรรม Eco-print ผ้าย้อมสีใบไม้ มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของกลุ่มที่มีอยู่ แต่ยังขาดความรู้ เทคนิค กรรมวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งการที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาส่งเสริมความรู้ในครั้งนี้ ทำให้ทางกลุ่มได้มีความรู้และได้นำเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดลองขาย ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

 

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!