นักวิทย์ซินโครตรอน คว้ารางวัล “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่” ตั้งเป้าพัฒนาวัสดุขั้นสูงยกระดับเศรษฐกิจประเทศ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับรางวัล “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่” ตั้งเป้าพัฒนาวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงสู่การใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ดร.พินิจ กิจขุนทด หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน เข้ารับรางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จาก ผลงานศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาเทคนิค และการศึกษาโครงสร้างของวัสดุขั้นสูงด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังเอกซ์ (XAS) จากแสงซินโครตรอน ภายในการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ครั้งที่ 4 (MRS-Thailand 2023) ซึ่งจัดโดย สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค.66 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

“ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ต้องขอบคุณครอบครัว ทีมวิจัยที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน และสมาชิกวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมการวิจัยกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี ในการวิจัยการใช้แสงซินโครตอนวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุขั้นสูง จนทำให้ได้รับผลงานวิจัยจำนวนมาก และก็ได้รับผลงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ครับ” 

ดร.พินิจ กิจขุนทด และ ทีมวิจัย ได้พัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์สำหรับศึกษาโครงสร้างของวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงต่าง ๆ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับแบตเตอรี่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้งานจริงทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาและค้นคว้ามาเป็นเวลาเกือบทศวรรษ เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต

RANDOM

กกท.และนครสวรรค์จับมือลุยจัดกีฬาอาวุโสแห่งชาติให้สมบูรณ์แบบ พร้อมปรับเวลาแข่งและจัดการช่วยระบายอากาศ เพื่อสู้ความร้อน หวังช่วยให้นักกีฬาแสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

NEWS

error: Content is protected !!