สสวท. ชวนเยาวชนคนเก่ง “ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” พร้อมเป็นตัวแทนประเทศลงชิงชัยเวทีระดับโลก หมดเขตรับสมัคร 1 มี.ค. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 15-19 ปี ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023) ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “Seeds of Change –Innovative Solutions for a Water Wise World” ทีมชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไปประกวดระดับโลกที่ราชอาณาจักรสวีเดน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 15-19 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือ นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ที่แห่งนั้น ส่งได้ไม่เกินโรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน

  

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/3XTQ0JN และดาวน์โหลดคู่มือการประกวด เอกสารที่จำเป็นที่ https://bit.ly/3EuybtO สอบถามและดูรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก โครงการ GLOBE สสวท. https://www.facebook.com/globethailand2015 หมดเขตรับสมัคร 1 มีนาคม 2566

RANDOM

มจธ.ร่วมมือ ม.เกียวโต จัดเวทีที่มุ่งเน้นการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

NEWS

error: Content is protected !!