ยูนิเซฟ ชวนเยาวชนอายุ 10-23 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ (YPAB) รุ่น 2 ปิดรับสมัคร 31 ม.ค. นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 10-23 ปี ร่วมสมัครเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ (YPAB) รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างพื้นที่ในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายให้กับเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมต่อกลไกการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น ร่วมกับ ยูนิเซฟ และองค์กรพันธมิตร และให้ยูนิเซฟได้นำเสียงของน้อง ๆ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกคนในประเทศไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค. 66 ผ่านทางออนไลน์ขององค์การ ภายหลังการคัดเลือก สมาชิก YPAB จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนเยาวชนตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับยูนิเซฟ ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สมาชิกจะถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่มตามแผนงานของยูนิเซฟ และตามความสนใจของน้อง ๆ แต่ละคน
1. สุขภาพและสุขภาวะ
2. การศึกษา และการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนไปสู่ระดับอุดมศึกษา หรือไปสู่ชีวิตการทำงาน
3. ทักษะ และความสามารถในการทำงาน
4. ความรุนแรงต่อเด็ก
5. การมีส่วนร่วมของเยาวชน
6. สิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Z3pwqR กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3G8QCEh เว็บไซต์ https://www.unicef.org/thailand/th/ypab หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ อีเมล pjaroenkocharit@unicef.org หรือ โทร. 061-961-6246 (คุณพลอยนภัส เจริญคชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม องค์การยูนิเซฟประเทศไทย)

RANDOM

error: Content is protected !!