‘ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป’ ให้ทุนการศึกษาโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบอนาคตที่สดใส และโอกาสในการเติบโตด้านอาชีพ โดยร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง สนับสนุนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 11 โดยเป็นทุนสำหรับระดับ ปวส. ปวช. และมหาวิทยาลัย ซึ่งตลอดการก่อตั้งโครงการ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนมาแล้วกว่า 102 คน นอกจากโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้ประสานงานกับกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อมอบโอกาสให้แก่นักเรียนทุนได้เข้าฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียนด้วย

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ เช่นนี้ และต้องขอขอบคุณบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพนี้ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ และฝึกฝนทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ส่งต่อความรู้และพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษา และหากนักศึกษามีทักษะที่ตรงตามความต้องการ ก็จะได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในการสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังส่งผลดีและเป็นการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด รวมทั้งต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย และช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคอีกด้วย

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ชุมชนในพื้นที่ และยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศโดยรวม ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีทักษะและความชำนาญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนเข้าฝึกงานกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอในช่วงระหว่างเรียน ทำให้นักเรียนได้ลงมือทำงาน และค้นหาตนเองว่าชอบในสิ่งที่ทำอยู่หรือไม่ พร้อม ๆ ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี และยังได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงานอย่างแท้จริง

ด้าน นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย มุ่งมั่นให้นักเรียนได้มีงานที่ดีทำหลังจากจบการศึกษา และมีความรู้ที่จำเป็นในการนำไปต่อยอดและพัฒนาประเทศ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคม

ขณะที่ อาจารย์ ยศพนธ์ อินทร์จันทร์ จาก วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กล่าวเสริมว่า ผมอยากขอให้นักเรียนทุนทุกคน คงความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร และรักษาความตั้งใจเรียนนี้ต่อไป เพื่อโตไปเป็นพลเมืองที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและประเทศชาติ และอยากใช้โอกาสนี้ ขอบคุณ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ เยาวชน ทุนนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของดับบลิวเอชเอ ซึ่งจะช่วยต่อยอดประสบการณ์ที่จำเป็นในการสร้างความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ปิดท้ายกันที่ นาย อาทิตย์ ดำกระโทก ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนจากดับบลิวเอชเอ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจ ภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากทางดับบลิวเอชเอ ปัจจุบันผมกำลังเรียนด้านการผลิต และมีเป้าหมายที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศในอนาคต เพื่อมีรายได้ที่ดีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวทางบ้านได้ ผมต้องขอขอบพระคุณทาง ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป อีกครั้ง ที่มอบเงินทุนนี้ให้ผมและเพื่อน ๆ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคตของพวกเรา ผมจะตั้งใจเรียนต่อไป และไปให้ถึงฝันครับ

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!