มทร.ธัญบุรี เปิดสรรหา ‘คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร’ รับสมัครถึง 15 ธ.ค.นี้

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

– มีประสบการณ์การสอน หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

– ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

– มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ธ.ค. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/2022/11/23/ceo-agr/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2549-4017

RANDOM

ประธาน IBA ส่งจดหมายด่วน กล่อมสมาชิกแต่ละชาติรวมทั้งสมาคมมวยสากลไทย และเตรียมให้เงินทุกชาติฟรีๆ แบบมหาศาล หลังจาก โดนโอลิมปิกสากลตัดขาด และสมาชิกหลายชาติหนี เพื่อรอซบองค์กรใหม่ ขณะที่ไทย “ยังนิ่ง”

‘รองชุม’ พอใจพ่อเมืองปากน้ำโพและนายกฯจิตตเกษมณ์ นำทีมรายงานและนำดูงานเชื่อมั่นผ่านฉลุยทั้งกีฬาเยาวชนและอาวุโส พร้อมแนะดึงชุมชนมามีส่วนร่วมเพื่อความภาคภูมิใจของท้องถิ่น

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!