ศธ. ตั้ง “ศูนย์รายงานน้ำท่วมในสถานศึกษาทั่วประเทศ” แบบเรียลไทม์ ติดตามสถานการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้ง ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา ศธ. เพื่อรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมทั่วประเทศ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดตามพื้นที่จังหวัด อำเภอ ตำบล และโรงเรียน ได้แบบ Real Time ที่ลิงก์ https://bit.ly/ReportFLOOD_BITC เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65 มีสถานศึกษารายงานเข้ามาแล้ว 5,360 แห่ง มีพื้นที่น้ำท่วม 838 แห่ง หรือคิดเป็น 16% ของสถานศึกษาทั่วประเทศ นักเรียนได้รับผลกระทบ 104,018 คน ครูและบุคลากรได้รับผลกระทบ 7,961 คน โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี

และจากการคาดการณ์สภาพอากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 3-9 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่บางแห่ง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดชุดปฏิบัติการ “ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว ทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หรือเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่น้ำท่วมสู่พื้นที่ปลอดภัย

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำท่วมระดับจังหวัด พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายของอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ทุกสังกัด ทั้งในส่วนของ สพฐ. สอศ. กศน. สช. และให้สถานศึกษารายงานข้อมูลมาที่ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา สป. เพื่อจะได้ประมาณการในการเสนอของบฯ กลางซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไปอย่างเร่งด่วน

“สิ่งที่เป็นห่วงในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม คือ เรื่องของโรคที่มากับน้ำ อุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด สัตว์มีพิษที่มากับน้ำ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง จึงต้องเน้นย้ำให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองระมัดระวังกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงปิดภาคเรียน เด็ก ๆ อาจมีกิจกรรมนอกสถานศึกษา หรือเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกวดขันเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยนอกสถานศึกษาเพิ่มเติมด้วย” 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3SRro1S

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!