เครือซีพี จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย”

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี เปิดเผยว่า เครือซีพี ได้ดำเนินโครงการความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทยขึ้นมา เพื่อน้อมรำลึกในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี โดยในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย จึงประกาศเปิดรับผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักและความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย และมีความภูมิใจในธงชาติไทย โดยขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด ชิงทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่สนใจ สามารถส่งผลงานเรียงความด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 10-20 บรรทัด มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน และความภูมิใจในธงชาติไทย และยกตัวอย่างการกระทำ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับชั้นประถมศึกษา 5 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองลงมา เป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล 2. ระดับมัธยมศึกษามี 5 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รองลงมา เป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเรียงความมาได้ที่ อีเมล wearecp@gmail.com ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และรายละเอียดการรับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ https://www.wearecp.com/ ในวันที่ 26 กันยายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wearecp.com/cpg-12092022/

 

RANDOM

error: Content is protected !!