วธ. เชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้แผนดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย

ปลัด วธ. กล่าวว่า วธ. ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นในนามบุคคล นิติบุคคล หรือทีม ทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน โดยส่งผลงานได้จำนวน 1 ผลงาน ต่อ 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล/ทีม เท่านั้น ซึ่งถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับ หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” ความยาว 5 – 7 นาที รวมไตเติ้ล ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น

ทั้งนี้ รางวัลที่ได้จะได้รับ  รวมมูลค่ากว่า 270,000 บาท แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท ทุกคนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก กระทรวงวัฒนธรรม ด้วย

ผู้สนใจสามารถส่งไฟล์ผลงานภาพยนตร์สั้น และไฟล์เอกสารแนวคิดในการสร้างผลงานภาพยนตร์สั้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) culture.scm@gmail.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3ADlrj5 และ Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!