เปิดลงทะเบียนแล้ว !! “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” รับบัณฑิตจบใหม่ – ปชช. ทำงานครอบคลุมทั่วประเทศ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

โดยเปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ กว่า 68,350 คน ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ต้องการจะเข้ามาร่วมงานเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ

บัณฑิตและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://u2t.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลาทำงาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1313

โครงการนี้ถือเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงไปถึงการประชุมเอเปค ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งไทยจะนำเสนอผลงาน U2T for BCG จัดแสดงให้กับผู้นำแต่ละประเทศได้เห็นถึงโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่ขับเคลื่อนด้วย BCG และจะเป็นโมเดลต้นแบบให้แต่ละประเทศสามารถนำไปปรับใช้กับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้น ๆ

RANDOM

error: Content is protected !!