มทร.พระนคร สอนอาชีพอิสระด้านสิ่งทอให้ผู้สูงวัย ขยายโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 และ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เพื่อการส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยการฝึกปฏิบัติการทำอาชีพอิสระเพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ พร้อมทีมคณาจารย์ และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประกอบด้วย อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์ , ผศ.วาสนา ช้างม่วง และ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติ และสีสังเคราะห์” และหัวข้อ “การพิมพ์ถุงผ้ารักษ์โลกด้วยบล็อกผักผลไม้” ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์ผ้าด้วยสีพิมพ์ผ้า เทคนิคการแกะสลักผักผลไม้ เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ และเทคนิคการทำให้สีติดทนทาน ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการมัดย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยสีครามธรรมชาติ และสีสะท้อนแสงแบบพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมการมีงานทำกับการรับงานไปทำที่บ้าน” โดย วิทยากรฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!