อาชีวะ ผุดศูนย์ Fix it Center ถาวร ทั่วประเทศ ปลุกสำนึกจิตอาสา พัฒนาคุณภาพแรงงาน

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์ฯ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 จำนวน 100 ศูนย์ ซึ่งผลจากการประเมิน 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับข้อมูลว่าศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร สอศ. ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน และได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ช่างอาชีวะ (ช่างพันธุ์ R ช่างอาชีวะซ่อมทั่วไทย) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

เลขาธิการ สอศ. กล่าวต่อไปว่า ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร สอศ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงต้องปรับกลยุทธ์การจัดการศึกษา และฝึกทักษะ ให้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา ในการให้บริการประชาชน และสังคม ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ในการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างมีคุณภาพ

สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563 มีสถานศึกษาผ่านการประเมิน จำนวน 25 แห่ง แบ่งออกเป็น 5 ภาค ดังนี้

– ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศ (สถานศึกษาต้นแบบ) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สถานศึกษาพัฒนาดีเด่น) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สถานศึกษาพัฒนา) ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

– ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ (สถานศึกษาต้นแบบ) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สถาศึกษาพัฒนาดีเด่นได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สถานศึกษาพัฒนา)ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากและวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ (สถานศึกษาต้นแบบ)ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สถานศึกษาพัฒนาดีเด่น) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สถานศึกษาพัฒนา) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

– ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ (สถานศึกษาต้นแบบ) ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สถานศึกษาพัฒนาดีเด่น) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สถานศึกษาพัฒนา) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

– และภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ (สถานศึกษาต้นแบบ) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สถานศึกษาพัฒนาดีเด่น) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สถานศึกษาพัฒนา) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคตรัง

RANDOM

นครสวรรค์พร้อมเปิดฉากกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “กกท.” เชื่อมั่นงานการแข่งขันผ่านสะดวก “รองชุม” ห่วงใยปัญหาแดด ฝากถึงการดูแลนักกีฬาของแต่ละทีม และฝ่ายจัดชนิดกีฬากลางแจ้ง ให้ช่วยดูแลนักกีฬาให้ดีและเหมาะสม

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!