น้องหนูนักบริดจ์จากหนองคาย กำแพงเพชร และอุดรธานี ยอดเยี่ยม คว้าแชมป์บริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้สำเร็จ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter
     การแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทคู่เยาวชน ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย กับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค รูปแบบออนไลน์จำนวน 352 คู่ คิดเป็น 704 คน จาก 33 จังหวัด 65 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในรอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา ปทุมวัน จำนวน 79 คู่ คิดเป็น 158 คน จาก 26 จังหวัด 34 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  ซึ่งมีผลการแข่งขันแต่ละประเภทดังนี้
     ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชนรุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย  ชนะเลิศ ด.ช.กฤษณ์ เรืองริวงค์ และด.ช.ธนวัฒน์ หลักแหลม โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี นายชนิต ศรีจักร์  โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
     ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชนรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ชนะเลิศ นายปภังกร คันธี และนายภูรีพัฒน์ เมืองสุข โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี นายชนิต ศรีจักร์ โรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
     ประเภทคู่บริดจ์เยาวชนรุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล และ ด.ญ.สิริภัสสร จิตตริยพงศ์ ชมรมกีฬาบริดจ์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภทคู่บริดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี  นางสาวชัชณา เพชรพนาภรณ์  ชมรมกีฬาบริดจ์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
     ประเภทคู่บริดจ์เยาวชนรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชนะเลิศ นายพีรวิชญ์ จำปี และ นายธนภัทร โพธิ์สิงห์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภทคู่บริดจ์เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี นายตฤณ  แก้วเกตุ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี
     นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านโครงการกีฬาบริดจ์ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดมีเหตุและผล ซึ่งจะสร้างฐานประชากรของสังคมให้มีคุณภาพในอนาคต สำหรับปีนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา และเริ่มผลิดอกออกผลเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษากระจายทั่วประเทศ โดยสมาคมฯเตรียมที่จะผลักดันนักกีฬาเยาวชนขึ้นมาเป็นทีมชาติในอนาคต เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อรุ่น โดยในปีนี้ สมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีเวทีในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีโครงการร่วมกันที่จะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนในปี 2567 นี้
      นายกสมาคมกีฬาบริดจ์ ยังเพิ่มเติมข้อมูลว่า การจัดเวทีในระดับเยาวชนนอกจากจะเพิ่มเวทีแล้วยังเป็นการกระจายผลงานให้นักกีฬาในภูมิภาคได้มีโอกาสทำผลงานได้มากขึ้น สอดคล้องกับปัจจุบันที่สมาคมฯเข้ามาสนับสนุนการจัดการแข่งขันชยวัฒน์คัพท์ ซึ่งจัดให้นักเรียนในระดับอายุตั้งแต่ 12 ปี 15 ปี และ 18ปี เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งปีนี้จะจัดการแข่งขันในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอังรีดูนังต์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดยที่ผ่านมาทางสมาคมฯทำงานอย่างหนักมาตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมา แม้จะประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณมาโดยตลอด แต่ก็ยังคงฝ่าฟันปัญหาเหล่านั้นมาได้ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ หรือเอกชน เข้ามาก็ยังจะมีโครงการอีกมากมายที่จะช่วยกันพัฒนากีฬาบริดจ์ของประเทศไทยให้ขึ้นไปเป็นผู้นำทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดับโลกต่อไป

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!