อธิการบดีคนใหม่’วิษณุ’นำลูกทีม ม.การกีฬาลุยจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ขณะที่อธิการบดีคนเก่า’ปริวัฒน์’ยื่นร้องเรียนการทำหน้าที่’รมต.พิพัฒน์’ กับ ปปช.และร้องทุกข์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

จากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีในการบริหารภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่กำลังจะครบรอบ 1 เดือนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2566 นี้นั้น

สื่อ Station-THAI ได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพิ่มเติมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เห็นเด่นชัดคือ การทำหน้าที่ของ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งได้เร่งประชุมข้าราชการ ผู้บริหารของสถาบัน ร่วมกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตต่างๆ และส่วนกลางที่ได้ตั้งมาแล้ว เพื่อวางแนวทางการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุก ๆ ด้านในอนาคต และ ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้ย้ำเน้นนโยบายให้กับบุคลากร ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบภายในองค์กร

นอกจากนี้ยังมีการเฝ้ามองจากสื่อมวลชนที่ติดตามได้นำเสนอข่าว ถึงเรื่องการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นมาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจัดการตามข้อกล่าวหาฝ่ายบริหารชุดเก่า “ประวิงเวลา-ส่อทุจริต-สร้างความแตกแยก” ซึ่งเป็นที่มาของการใช้คำสั่งหัวหน้าคณะ คสช.ล้างอำนาจของสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และฝ่ายบริหาร โดยสังคมที่สนใจอยากเห็นผลของการจัดการพร้อมทั้งแจ้งต่อสังคม ว่าจะได้พบเหตุที่กล่าวหาแต่ละประเด็นทั้งหมดจริงหรือไม่และจะพิสูจน์ได้ว่าพบการกระทำผิดดังข้อกล่าวหาทั้งหมดจริงหรือไม่ พร้อมทั้งอยากที่จะเห็นบทลงโทษที่หากพิสูจน์ได้ชัดแล้วว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการอย่างไร หรือในทางกลับกันเมื่อมีการตรวจสอบแล้วหากไม่พบว่ามีความผิดจริงตามที่กล่าวหาจะมีการดำเนินการอย่างไรเช่นกัน

และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา Station-THAI ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ระบุว่าในวันดังกล่าว นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ได้ประกาศลาออกก่อนจะได้รับคำสั่งหัวหน้า คสช. นั้น ได้ยื่นเรื่องต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.เรื่องร้องเรียนนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งในวันเดียวกันนั้นก็ได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีเดียวกันเพื่อปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจนนำพาให้ต้องออกจากการบริหารในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งข่าวความคืบหน้า Station-THAI จะนำเสนอต่อไป.

RANDOM

error: Content is protected !!