หลังโดนคำสั่ง คสช.ล้างบาง 17 วิทยาเขตของ ม.การกีฬาอลเวง เงินเดือนลูกจ้างไม่ออก งานชะงักเพราะขาดหัวเรือในการเซ็นและตัดสินใจ วอนผู้มาใหม่ช่วยด้วย!

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

   ตามที่ Station-THAI ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอยู่ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ซึ่ง ลงประกาศ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีผลทันที จากที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 ก.พ.2566

    และเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2566 มีหนังสือด่วนที่สุดจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แจ้งคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ 57/2566 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ได้แต่งตั้งคณะบุคคลจำนวน 9 คน ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ เป็นประธานกรรมการ และได้แต่งตั้งให้นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น

    ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวได้รับการแจ้งว่า จากเหตุดังกล่าว จนมาถึงตอนนี้ ที่วิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง 17 แห่งนั้นเกิดปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวของแต่ละวิทยาเขตที่มีจำนวนมาก สิ้นเดือน ก.พ.ก็ม่มีเงินเดือนเข้า เมื่อถึงวันที่ 1 มี.ค.2566 ยังไม่มีการโอนจ่ายให้ รวมทั้งงานโครงการต่าง ๆ หรือ แม้แต่เรื่องของนักศึกษาที่ต้องเข้าสู่กระบวนการจบการศึกษา ล้วนแต่ชะงักหมด เนื่องจากไม่มีผู้มีอำนาจในการเซ็นเอกสาร หรือ ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ เพราะฝ่ายบริหารชุดเดิมที่ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีทั้ง 17 วิทยาเขต และส่วนกลาง รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดี ที่เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามและตัดสินใจชุดเก่าที่โดนคำสั่งหัวหน้า คสช.นั้น ได้ออกจากตำแหน่งหมดตั้งแต่ 22 ก.พ.2566 และยังไม่มีการจัดการที่ชัดเจนจากคณะบุคคลที่ตั้งมา

    “ทุกคนในวิทยาเขตต่าง ๆ ทราบว่ามีคณะบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตั้งผู้ทำหน้าที่อธิการบดีแล้วตั้งแต่ประกาศวันที่ 23 ก.พ.2566ที่ผ่านมา เรื่องส่วนอื่น ๆ ก็ว่ากันไปเราไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย แต่ก็ได้รับผลกระทบ ก็จึงอยากให้ฝากผู้มีอำนาจให้ช่วยดูแลในส่วนที่ร้องมานี้อย่างเร็วด้วย เนื่องจากมีความเดือดร้อนกันมากในตอนนี้” ผู้แจ้งมายัง Station-THAI ย้ำความส่งท้ายฝากถึงคณะบุคคลที่เข้ามาใช้อำนาจบริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติชุดใหม่

RANDOM

คีย์แมนกีฬาไทย ตอบรับร่วมงานคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซ่า ที่มี “เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นประธาน สมัย 3 พร้อมหน้า โดย นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ ทำหน้าที่เลขาธิการ

error: Content is protected !!