‘ก้องศักด’ ใช้อำนาจจัดให้คนใน กกท.เลือกกันเอง 3 วันผ่านฉลุย บอร์ด กกท.เห็นชอบตั้ง 3 ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ทุ่งหัวหมากเรียบร้อยแล้ว

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

จากที่มีการปรับเลื่อน โยกย้ายตำแหน่งบุคลากรในการกีฬาแห่งประเทศไทยระดับรองผู้ว่าการเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดได้มีการเลื่อนบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ที่มี 3 ตำแหน่ง ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ได้ตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นคนในขึ้นมาทำการสรรหา คัดเลือกผู้ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่ง โดยคณะทำงานได้เปิดโอกาสให้ พนักงานระดับ 8 ของ กกท.ได้ลุ้นขึ้นสู่ตำแหน่งตามสิทธิ์ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจำนวน 12 คน และทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการต่างๆ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2566 และจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้ได้สรุปผลการพิจารณาจากการให้คะแนนด้านต่าง ๆ ส่งต่อให้กับ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 21 ก.พ.2566

และล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2566 ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายอารัญ​  บุญชัย ปลัดกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 ผู้ว่าการ กกท.ได้นำผลการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ให้ที่ประชุมเห็นชอบ พร้อมให้เหตุผลประกอบการได้มาทั้ง 3 ผู้ที่เหมาะสม ที่ชัดเจนถึงกฎเกณฑ์กติกาในการคัดเลือก ซึ่งถือเป็นสิทธิในอำนาจของผู้ว่าการ และได้มอบการดำเนินการสรรหาโดยคณะกรรมการทั้งหมดก็เป็นคนของ กกท.และที่ประชุมบอร์ด กกท.มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ว่าการ กกท.เสนอในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 9 จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ, นายแสงชัย ต้นทัพไทย ผู้อำนวยการกองพัสดุ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และนายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!