เจ้าของที่ดินพึงระวัง รัฐจะเพิกถอนสิทธิได้หากปล่อยทิ้งเกิน 10 ปี “พี่ณัฏฐ์” ห่วงใยจึงบอกกล่าวให้ทราบ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

“พี่ณัฏฐ์” ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต บอกกล่าวเล่าความเรื่องของผู้มีที่ดินที่อาจจะลืมการดูแลเท่าที่ควรจะเป็น จนปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างเกินกว่า 10 ปี

กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลยึดกรรมสิทธิ์คืนได้ ด้วยการ “สั่งเพิกถอน” แล้วนำกลับไปเป็นที่ดินของหลวง

เรื่องนี้ใกล้ตัวเจ้าของที่ดินที่ละเลย เสี่ยงต่อการเสียสิทธิ์ถือครองที่ดินนั้น ๆ

พี่ณัฏฐ์ มีข้อแนะนำดี ๆ ด้วยความเป็นห่วงและห่วงใย

RANDOM

เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรม สมาคมกีฬาไลฟ์เซฟวิ่งไทยร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำและการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานวันป้องกันจมน้ำโลก ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย 24 ก.ค.นี้

NEWS

error: Content is protected !!