Day: September 18, 2023

มีเหรียญก็มีเงิน จากกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติ…มารอลุ้นเหรียญ-เงินรางวัลทัพไทย ที่จะได้จากศึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19

     การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ระหว่าง วันที่ 23 ก.ย.-8 ต.ค.2566 นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่จากสมาคมกีฬาต่าง ๆ  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของทีมกีฬาไทยทั้งหมดจำนวน  1,290  คน กำลังจะเดินทางไปทำหน้าที่ ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย เพื่อร่วมการแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย      สำหรับคนไทยแล้วนั้น กีฬาระดับมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียหนนี้ ที่น่าเชียร์ และน่าติดตาม ส่วนหนึ่งคือ การสร้างผลงานของนักกีฬาไทย จากสมาคมกีฬาต่าง ๆ ทั้ง 48 สมาคมนั้น จะสามารถ คว้าเหรียญรางวัลจาก 40 ชนิดกีฬาที่เจ้าภาพจัดและจำนวนเหรียญที่ชิงกว่า 482 เหรียญทอง เราจะได้มากแค่ไหน      หลังจากที่ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18 ที่ผ่านมา เมื่อปี 2561 ซึ่งประเทศอินโดนีเซีย จัดที่เมืองปาเล็มบัง นั้นทีมนักกีฬาไทย สามารถคว้าเหรียญได้ 11 เหรียญทอง …

มีเหรียญก็มีเงิน จากกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติ…มารอลุ้นเหรียญ-เงินรางวัลทัพไทย ที่จะได้จากศึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19 Read More »

ม.มหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “พี่เลี้ยง” 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ถึง 15 พ.ย. 66

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 คุณสมบัติของผู้สมัคร – น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม และ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน – มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี 6 เดือน อย่างน้อย 2 ปี – มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม หรือ กระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน – 3 ปี 6 เดือน – สามารถคิด/ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน – 3 …

ม.มหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “พี่เลี้ยง” 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ถึง 15 พ.ย. 66 Read More »

ม.ขอนแก่น มอบ นวัตกรรมต้นแบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์ ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และพึ่งพาตนเองได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบนวัตกรรม “ต้นแบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวและมูลกระบือระดับครัวเรือน” แก่ เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ ภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริง ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง นักวิจัยคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะ เดินทางไปส่งมอบนวัตกรรม ภายใต้โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ “ต้นแบบกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวและมูลกระบือระดับครัวเรือน” ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย นายทองไสย์ ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ และ ผู้นำชุมชน เป็นผู้แทนในการรับมอบนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า วันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาส่งมอบ “ต้นแบบกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวและมูลกระบือระดับครัวเรือน” อย่างเป็นทางการ แก่ …

ม.ขอนแก่น มอบ นวัตกรรมต้นแบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์ ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และพึ่งพาตนเองได้ Read More »

สมศ. ชู รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต้นแบบโรงเรียนที่มุ่งเสริมทักษะผู้เรียนผ่านนวัตกรรม ควบพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน หนุนมีงานทำเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต

สมศ. เผย ภาพรวมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการในประเทศไทย พบว่า ในระดับชั้นอนุบาลมีผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 96.24 ระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา มีผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 97 จาก จำนวนสถานศึกษา 68 แห่งทั่วประเทศ พร้อมโชว์ตัวอย่างความสำเร็จ รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต้นแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการ นำดิจิทัลและนวัตกรรมมาส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านวิชาวิทยาการคำนวณ และ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ยกระดับ และพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการในประเทศไทย จากจำนวนสถานศึกษา 68 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 พบว่า โรงเรียนเฉพาะความพิการ ระดับชั้นอนุบาล มีผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 96.24 โดยแบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก เป็นไปตามเกณฑ์ …

สมศ. ชู รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต้นแบบโรงเรียนที่มุ่งเสริมทักษะผู้เรียนผ่านนวัตกรรม ควบพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน หนุนมีงานทำเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต Read More »

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสรรหา “คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ก.ย. 66

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรง ตำแหน่ง “คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” โดยมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า และ ได้ทำการสอน หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิทยาลัย รับรอง และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -1 6.30 น. หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/2023/09/15/dean-het66/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-549-3010  

ว.นานาชาติ มธบ. เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาเกาหลี 2+2 เรียนทั้งที่ไทยและเกาหลี เรียนจบรับปริญญา 2 ใบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ DPU ลงนามความร่วมมือกับ Gyeongsang National University (GNU) ประเทศเกาหลี เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาเกาหลี ในปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะเป็นหลักสูตรภาษาตะวันออกอีกหนึ่งสาขา เพิ่มเติมจากสาขาภาษาญี่ปุ่น โดยหลักสูตรภาษาตะวันออกดังกล่าว เป็นหลักสูตร 2+2 เรียนที่ประเทศไทย 2 ปี และ อีก 2 ปีหลัง จะเรียนที่ประเทศเกาหลี ณ Gyeongsang National University ที่ได้ลงนามความร่วมมือกัน นอกจากนี้ ภายหลังจบการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ ทั้งจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ Gyeongsang National University (GNU) และเมื่อผ่านการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ยังเตรียมช่องทางในการทำงานไว้รองรับบัณฑิตที่จบการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ …

ว.นานาชาติ มธบ. เตรียมเปิดหลักสูตรภาษาเกาหลี 2+2 เรียนทั้งที่ไทยและเกาหลี เรียนจบรับปริญญา 2 ใบ Read More »

error: Content is protected !!