ตอนที่ 7 : มหาวิทยาลัยอีกฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก : หนังสืออุดมการณ์โอลิมปิกของคูเบอร์แต็ง : แปลโดย : ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว

บทนำ             เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1889 มร.อาร์มอนด์ เฟเลียร์ (รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส) ส่งคูเบอร์แต็งไปสหรัฐอเมริกาและแคนาดา “เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆที่นั่นและศึกษาองค์กรและการดำเนินงานของสมาคมกีฬาที่จัดตั้งโดยเยาวชนของประเทศเหล่านี้” คูเบอร์แต็งออกเดินทางช่วงปลายเดือนกันยายน ในระหว่างนี้ เขาเตรียมการเดินทางโดยอ่านทบทวนหนังสือชื่อ Democracy in America ของท็อควิเล คูเบอร์แต็งได้เห็นอเมริกาเป็นครั้งแรกในวัยเพียง 26 ปี เช่นเดียวกับท็อควิเล คูเบอร์แต็งเดินทางมาเพื่อเข้าใจบริบทซึ่งประชาธิปไตยต้องสมบูรณ์เพื่อแสดงบทบาทต่อการศึกษา ทั้งนี้ แม้ฝรั่งเศสจะยกเลิกระบอบขุนนางแต่ยังไม่สามารถสถาปนาประชาธิปไตยที่เสถียรภาพได้และหลักการศึกษายังคงไว้ซึ่งอนุรักษ์นิยม             เมื่อถึงที่หมาย คูเบอร์แต็งเดินทางไปทั่ว เก็บข้อมูล สังเกตการณ์ และจดบันทึกผลสะท้อนคิดของตนเอง อเมริกันชนกำลังเตรียมอนาคตของพวกเขาภายในและโดยรอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ แม้ความพยายามต่างๆจะแลดูไม่ค่อยบูรณาการ แต่ผลความก้าวหน้าได้สร้างจิตวิญญาณที่ดีของการแข่งขัน โดยจิตวิญญาณนี้ได้ประโยชน์จากความเป็นแองโกลแซกซันที่เด่นชัด จำนวนนักวิชาการและนักวิจัยที่มากหลาย รวมทั้งความกว้างใหญ่ของทวีป             สำหรับอเมริกันชนแล้ว ความเคารพกฎหมายมีความสำคัญทัดเทียมกับเสถียรภาพของพลเมืองและศาสนา ความซื่อตรง จิตอาสา และการเสี่ยงเพื่อผลกำไรคือ หลักปฏิบัติ             สมาคมกีฬาเฟื่องฟูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คูเบอร์แต็งเล็งเห็นการศึกษาสองระบบที่ตรงข้ามกัน ระบบที่มาจากอังกฤษเน้นเกมกีฬาอิสระ อีกระบบคือยิมนาสติกของชาวเยอรมัน โดยนักกีฬาจะถูกคัดเลือกด้วยเกณฑ์สรีระที่ชัดเจนและเคร่งครัด             คูเบอร์แต็งพบว่า อเมริกาในขณะนั้น แม้จะมีสถาบันการศึกษาชั้นสูงจำนวนมาก แต่กลับมีจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่มากและล้วนต่างมุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ส่งผลให้พื้นฐานสติปัญญาและจริยธรรมสั่นคลอนในขณะที่นักเรียนกำลังเข้าสู่ระยะสำคัญสุดของชีวิตในการสร้างความเป็นมนุษย์และพลเมือง โรงเรียนใหม่ๆถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวการสอนของอาร์โนลด์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้ …

ตอนที่ 7 : มหาวิทยาลัยอีกฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก : หนังสืออุดมการณ์โอลิมปิกของคูเบอร์แต็ง : แปลโดย : ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว Read More »